Netbeheerder op zee

De aanleg van een elektriciteitsnet op zee, dat windparken op zee verbindt met het elektriciteitsnet op het land, is specialistisch werk. In juni 2014 heeft minister Kamp (Economische Zaken) TenneT aangewezen als meest geschikte partij daarvoor, onder meer vanwege haar ruime ervaring met het aansluiten van offshore windparken in Duitsland.

Aan TenneT de taak ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken op de Noordzee tegen lagere kosten en met minder overlast worden aangesloten op het stroomnet. Dat is belangrijk om de Nederlandse energievoorziening te kunnen verduurzamen, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Goedkoper en betrouwbaarder

Tot voor kort moesten ontwikkelaars van windparken op zee zelf zorgen voor de verbinding met het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege de beoogde groei van het aantal windparken op zee, heeft de overheid laten onderzoeken wat de beste manier is om die elektriciteit naar land te brengen. Onderzoekscentrum ECN becijferde dat één net, beheerd door één organisatie, goedkoper en betrouwbaarder is dan verschillende losse aansluitingen.