DONG Energy en TenneT tekenen overeenkomsten voor netaansluiting

Delen via:   
07 / 08 / 2017

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar DONG Energy hebben overeenkomsten gesloten voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor de windparken Borssele 1 en 2, die voor de kust van Zeeland worden gebouwd. De ondertekende overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie en aansluiting van en het elektriciteitstransport tussen het windpark Borssele van DONG Energy en het Borssele Alpha-platform van TenneT. Deze overeenkomsten zijn de eerste die worden afgesloten in het kader van de nieuwe Nederlandse aanbestedingsprocedure. 

In juli 2016 won DONG Energy de openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven voor de eerste twee windenergiegebieden van windpark Borssele, elk met een geplande capaciteit van 700 MW. 
TenneT zorgt niet alleen voor de fysieke netaansluitingen voor offshore windparken, maar ook voor de integratie van duurzame stroom in het elektriciteitssysteem tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 
Mel Kroon, CEO van TenneT: "Omdat TenneT, en niet individuele partijen met commerciële doelstellingen, verantwoordelijk is voor alle netaansluitingen op zee kunnen wij standaardisatie toepassen. Dit leidt tot kostenbesparingen voor de Nederlandse maatschappij. Ook konden wij twee jaar geleden al beginnen met het maken van planningen en verkrijgen van vergunningen. Het feit dat TenneT ook netbeheerder op land is, is natuurlijk van grote toegevoegde waarde als het gaat om het optimaal 'invoeden' van al die op zee opgewerkte elektriciteit in onze hoogspanningsnetten."
Om deze taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren, heeft TenneT tussen 2014 en 2016 nieuwe standaarden ontwikkeld voor het offshore-net in samenwerking met de betrokken partijen binnen de offshore-windenergiesector. Tijdens de overlegbijeenkomsten met windparkontwikkelaars is er een aantal technische en juridische onderwerpen besproken. De resultaten werden gebruikt als basis voor modelovereenkomsten. Dankzij dit proces kon overeenstemming worden bereikt over zaken als aansprakelijkheid tijdens de bouwfase, evenals technische aspecten zoals de beschrijving van de netaansluiting, toepasselijke technische normen, en vereisten op het gebied van naleving van wet- en regelgeving.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Door deze overeenkomsten te ondertekenen, hebben we voor het eerst de volledige aansluiting van een offshore-windpark op het Nederlandse elektriciteitsnet formeel vastgelegd. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste offshore-netaansluiting in 2019 in bedrijf worden genomen, zodat DONG Energy via het TenneT-hoogspanningsnet windenergie kan gaan leveren aan Nederlandse huishoudens.”

Offshore-windenergiegebied Borssele
De netaansluiting voor windpark Borssele bestaat uit zeekabels en twee transformator-platforms op zee, elk met een capaciteit van 700 MW. Deze zullen in respectievelijk 2019 en 2020 in gebruik worden genomen. TenneT is officieel aangewezen als netbeheerder op zee in Nederland, en ontwikkelt als bijdrage aan het Energie-akkoord ten minste 3.500 MW aan offshore-netaansluitingen in de periode tot 2023, op basis van een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.