Omroep Zeeland aan boord bij kabelsurvey Borssele

Delen via:   
02 / 11 / 2015

Omroep Zeeland stapte woensdag 28 oktober aan boord van het surveyschip 'de Volans' en maakte een reportage over het zeebodem-onderzoek in de Westerschelde. Een speurtocht naar de perfecte plekken voor de zeekabel, om de precieze route te kunnen bepalen van het windpark op zee naar het hoogspanningsstation in Borssele.

Om het net op zee goed aan te kunnen leggen en later zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben, is een goed bodemonderzoek van groot belang. TenneT heeft vooral belang bij gegevens over de gesteldheid van de bodem en het in kaart brengen van mogelijke obstakels. Ook heeft TenneT informatie nodig over de impact op de omgeving,  om deze zo klein mogelijk te houden. Bij voorbeeld als het gaat om plant- en diersoorten langs de route.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Advies- en ingenieursbureau Grontmij, DEEP Hydrografie & Geofysica en Marine Sampling Holland (MSH). Samen verzorgen zij het bureauonderzoek in combinatie met onderzoek ter plaatse, op zee en op land. Het onderzoek op zee wordt uitgevoerd met vier boten uitgerust met geavanceerde meetinstrumenten, zoals radar, sonar en bodembemonsteringsapparatuur.

Klik hier om de reportage van Omroep Zeeland te bekijken:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.