Rustige informatieavond in Heinkenszand

Delen via:   
07 / 04 / 2016

Het was een rustige inloopavond in Vergader- en Congrescentrum De Stenge in Heinkenszand op dinsdag 5 april. Vijf personen bezochten de bijeenkomst over het ontwerp- inpassingsplan en de ontwerp- vergunningen voor het net op zee Borssele.

Zij kregen informatie via posters over de verschillende stappen om tot het ontwerp- inpassingsplan en de ontwerpvergunningen te komen, via een animatiefilm over het net op zee en tijdens gesprekken met medewerkers van Economische zaken en TenneT. Ook was het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen.

Het ontwerp inpassingsplan van net op zee Borssele ligt tot en met donderdag 28 april ter inzage. U kunt tot 28 april uw zienswijze indienen op deze ontwerp-besluiten. Meer informatie vindt u op de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/transmissiesysteem-op-zee-borssele

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.