Tot eind november vrachtverkeer voor ophogen industrieterrein naast hoogspanningsstation

Delen via:   
26 / 09 / 2016

Tot en met november rijden er vrachtwagens met zand van de Kaloothaven in Vlissingen naar het industrieterrein naast hoogspanningsstation Borssele. Daarna wordt het zand op de locatie verdeeld, vastgereden en krijgt het de tijd om in te klinken.

De aanvoer van het zand maakt deel uit van de uitbreiding van het hoogspanningsstation Borssele. De uitbreiding is van belang voor drie verschillende projecten: de toekomstige aansluiting van de windparken op zee bij Borssele, de toekomstige aansluiting van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV en de toekomstige railuitbreiding van het hoogspanningsstation Borssele zelf.

Na de ophoging moet de grond een aantal maanden  inklinken. Daarom heeft TenneT nu alvast in de ophoging geïnvesteerd. Hierdoor kan de uitbreiding van het hoogspanningsstation tijdig starten, zodra de plannen van de projecten worden goedgekeurd. Dit uitbreiding start op zijn vroegst in 2017.

Compensatie voor de natuur

Eerder in 2016 heeft TenneT 'ecologische werkzaamheden' uitgevoerd op het industrieterrein naast hoogspanningsstation Borssele, om in het voorjaar verstoring van de natuur te voorkomen. Met name  met het oog op de rugstreeppad, de kleine zilverreiger en overige broedvogels, die in het gebied zijn aangetroffen. Er zijn zogenaamde 'paddenschermen' geplaatst om padden af te vangen en struiken en bomen die weg moesten, zijn nog vóór de start van het voorjaar verwijderd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een ontheffing verleend, op grond van de Flora-en fauna wet.

Op het naastgelegen terrein van Natuurmonumenten heeft TenneT de ingrepen gecompenseerd met passende inrichtingsmaatregelen: in samenwerking met Natuurmonumenten is er een vervangende voortplantingspoel voor de rugstreeppad gerealiseerd en een speciaal ingerichte nestruimte voor de kleine zilverreiger, op het lepelaarseiland. De afgevangen padden zijn inmiddels uitgezet in hun nieuw ingerichte leefomgeving.

Wilt u op de hoogte worden gehouden?

Stuur een mail naar projectcommunicatie@tennet.eu o.v.v. hoogspanningsstation Borssele.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.