Transformatorplatform succesvol geïnstalleerd

Delen via:   
07 / 04 / 2020

De bovenbouw (topside) van TenneT's offshore transformatorplatform Borssele Beta is op maandag 30 maart naar zee gevaren.  Op dinsdag  7 april werd het platform succesvol geïnstalleerd op zee. Geheel volgens planning  zal het stopcontact op zee vanaf 2020 de windenergie van de in offshore windparken Borssele III, IV en V die nu in aanbouw zijn, ontsluiten en aan land brengen.

Het 700 MW offshore station zal volgens planning op 1 september operationeel zijn. Vanaf dat moment kan het windpark dat op ongeveer 22 km uit de Zeeuwse kust wordt gebouwd door het Blauwwind consortium worden aangesloten op dit stopcontact. De opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Borssele III, IV en V wordt vervolgens via twee 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele. Het platform is gebouwd door HSM Offshore in Schiedam.

Marco Kuijpers, Director Offshore Projects: "Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Borssele Beta is al de tweede offshore netverbinding die TenneT realiseert. De komende acht jaren zullen wij elk jaar een nieuwe offshore netverbinding realiseren. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt."

Op het transformatorplatform Borssele Beta staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.