Vragen Statenleden en BenW Zeeland over ZW380 West

Delen via:   
23 / 02 / 2016

Op 12 januari 2016 heeft de minister van Economische Zaken een brief ontvangen van de Gedeputeerde Staten Zeeland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. In deze brief zijn diverse vragen gesteld, die betrekking hebben op het project Zuid-West 380 kV West. Enkele van de vragen gaan over de relatie tussen Zuid-West 380 kV West en Net op Zee Borssele. Wij willen u er dan ook op attent maken dat de minister hierop in een brief heeft geantwoord en dat deze beschikbaar is via onderstaande link:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.