Als er explosieven worden gevonden op de zeebodem van windpark Borssele, heeft dat dan gevolgen voor de aanleg van de netaansluiting?

Delen via:   

Het kavelbesluit van het ministerie van Economische Zaken noemt inderdaad dat er waarschijnlijk niet-gesprongen explosieven liggen. Op basis van het explosievenonderzoek dat TenneT laat uitvoeren door Grontmij/DEEP, kan worden besloten om de route aan te passen om de explosieven te vermijden. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld scheepswrakken of waardevolle archeologische vondsten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.