Lukt het om de netaansluiting van windpark Borssele in 2019 gereed te hebben?

TenneT werkt al geruime tijd aan de voorbereidingen van het net op zee. We hebben er zelfs een apart bedrijfsonderdeel voor opgericht: Offshore Nederland. De planning voor de netaansluiting Borssele is ambitieus maar lijkt haalbaar, zolang er geen grote onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden.