Wat is de relatie tussen Zuid-West 380 kV en Wind op Zee?

Delen via:   
  • De huidige 380 kV verbinding vanuit Borssele is vol.
  • Zonder de nieuwe verbinding is er onvoldoende toekomstvaste transportcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) conventionele opwekking, (grootschalige) offshore windenergie en windenergie op land.
    Dit geldt niet alleen in Borssele maar voor heel Zeeland, inclusief Zeeuws Vlaanderen (met het industriegebied in Terneuzen).
  • Het geplande windpark voor de kust bij Walcheren is zo een nieuwe productlocatie.
  • TenneT is op grond van de Elektriciteitswet verplicht tot het aansluiten van dit nieuwe windpark¬† of, als hiervoor geen ruimte meer is, te zorgen dat hiervoor nieuwe transportcapaciteit wordt gebouwd.
  • Op de huidige verbinding is onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor de nieuwe (grootschalige) offshore windenergie.
  • Echter, ook zonder de aansluiting van Wind op Zee op Station Borssele is ZW380 noodzakelijk.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.