Worden de windparken Luchterduinen en Gemini, nu in aanbouw, op dezelfde manier aangesloten als windpark Borssele?

Delen via:   

Nee, de plannen voor deze windparken dateren nog van voor het moment waarop de overheid TenneT aanwees als netbeheerder op zee. Dat betekent dat de bouwers zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de netaansluiting. Meer informatie over hoe ze dat doen, is te vinden op de websites van Gemini en Luchterduinen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.