Door de kustwering
Delen via:   

De zeekabels komen aan land via de kustwering (duinen, dijken). Daarbij mag de bescherming tegen hoog water uiteraard niet in het geding komen. De kabels worden daar ingegraven, in nauw overleg met waterschap Scheldestromen, die erop toeziet dat de verbinding en de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.