Zo werkt de netaansluiting Borssele

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken voor de Hollandse Kust gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

De netaansluiting bestaat uit twee door TenneT te bouwen platformen (Alpha en Bèta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform ‘bedient’ twee kavels met windturbines en levert 700 MW wisselstroom, via twee kabels. De in totaal vier kabels lopen via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden ze met ondergrondse 220 kV-kabels aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. Dat wordt uitgebreid om extra ruimte te creëren voor de transformatoren om 220 kV om te zetten naar 380 kV. Via het landelijk 380 kV- hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Platformen (Alpha en Beta)