Compensatieregeling

Het kan zijn dat u als landeigenaar of -gebruiker te maken krijgt met de netaansluiting Borssele: soms moet TenneT onderzoeken of werkzaamheden uitvoeren op land dat niet in haar bezit is. Om de netaansluiting vlot te kunnen realiseren, is een goede verstandhouding met de grondeigenaren heel belangrijk. Daarom werken TenneT en haar onderaannemers altijd met de grootst mogelijke zorg. Overlast en schade proberen ze tot een minimum te beperken, en als het toch optreedt zijn er heldere regelingen voor vergoedingen.

TenneT heeft met LTO Nederland een convenant gesloten over de vergoedingen en de werkwijze bij werkzaamheden op landbouwgrond. Meer over uw rechten en plichten als landeigenaar of –gebruiker, over TenneTs werkwijze op grond die niet in ons bezit is en hoe het zit met schade en vergoedingen, leest u in de brochure ‘Wat gebeurt er op mijn land’. Heeft u na het lezen nog vragen, neemt u dan contact op met ons Service Centrum via (0800) 8366388 of Borssele@netopzee.eu