Planning

Het is de bedoeling dat de aansluiting van windpark Borssele (deel Alpha) in 2019 gereed is. Het windpark en het net op zee moeten dan klaar zijn. Dit is ambitieus maar lijkt haalbaar, zolang er geen grote onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden.

De aanleg van een transmissiesysteem op zee is een omvangrijk project dat meerdere jaren duurt. In 2016 start TenneT de tender voor de bouw van het net op zee, om de eerste twee kavels in windgebied Borssele aan te sluiten. Eind 2015 start de overheid de subsidietender voor het windpark. Voorafgaand aan deze tenders moeten de specificaties van het net klaar zijn. Vandaar dat TenneT, in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de offshore windprojectontwikkelaars, al is begonnen met de voorbereidingen. Op dit moment ziet de planning van deze netaansluiting er als volgt uit: