Energieakkoord

Om te komen tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de markt van schone technologie, sloten ruim veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei, waaronder de overheid, werkgevers, energie-instanties en natuur- en milieuorganisaties.

Meer windenergie

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van.

Voortgang

De afspraken over wind op zee maken deel uit van in totaal 175 concrete afspraken uit het Energieakkoord, over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Een speciale commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels ziet erop toe dat deze afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. De actuele stand van zaken is te volgen via de Resultaatmeter.