Netbeheerder op zee

Netbeheerder op zee

De aanleg van een elektriciteitsnet op zee, dat windparken op zee verbindt met het elektriciteitsnet op het land, is specialistisch werk. In 2014 heeft de overheid TenneT aangewezen om het elektriciteitsnet op zee te realiseren, onder andere vanwege de ruime ervaring met het aansluiten van offshore windparken in Duitsland. Het net op zee is belangrijk om de Nederlandse energievoorziening te kunnen verduurzamen, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

TenneT heeft de taak gekregen om de toekomstige windparken op de Noordzee tegen lagere kosten en met zo min mogelijk hinder voor mens en milieu aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Goedkoper en betrouwbaarder

Tot voor kort moesten bouwers van windparken op zee zelf zorgen voor de verbinding met het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege de beoogde groei van het aantal windparken op zee, heeft de overheid laten onderzoeken wat de beste manier is om die elektriciteit naar land te brengen. Onderzoekscentrum ECN becijferde dat één net, beheerd door één organisatie, goedkoper en betrouwbaarder is dan verschillende losse aansluitingen. TenneT's aanwijzing als netbeheerder op zee, om dit te realiseren, is inmiddels wettelijk vastgelegd.