Aankomst boormachine op Landgoed Westerhout

Delen via:   
15 / 12 / 2020

Na maanden van voorbereiding is het nu eindelijk zo ver. Op 15 december is de boormachine voor de bijna 10 kilometer lange ondergrondse boringen aangekomen. Wie regelmatig een wandeling maakt door Landgoed Westerhout heeft wellicht al gezien dat er een werkterrein is ingericht. Vanaf hier wordt begin van het nieuwe jaar de eerste boringen gemaakt naar het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat.

In de zomer van 2021 wordt de hoogspanningskabel door de mantelbuizen getrokken, om de windparken op zee aan te sluiten op het hoogspanningsstation. Daarna kan de groene stroom op het landelijk transportnet aangesloten worden.

Werkterrein
Projectmanager Mark de Bruijn werkt voor de aannemerscombinatie NRG, en is verantwoordelijk voor de aanleg van de landkabel. “In de afgelopen periode hebben we in goed  overleg met Jeroen de Wilde, de eigenaar van Landgoed Westerhout, hier ons werkterrein aangelegd.” Omdat het terrein op een park staat moest er wel het een en ander worden aangepast. “We hebben nieuwe looproutes aangelegd met houtsnippers, en ook een houten bruggetje geplaatst. Deze zijn in de stijl van het park.”

Bezoekers
“Om onze werkzaamheden wat aan het zicht te onttrekken hebben we op de bouwhekken doeken gespannen. Omdat we zien dat mensen regelmatig komen kijken om foto’s en video’s maken, bekijken we of we in die doeken kijkgaten kunnen maken of weghalen.” Op het bouwterrein staan de haspels voor de kabels en de boormachines. De boormachines zijn volledig elektrisch en worden nu nog gevoed door een aggregaat. Met deze elektrische machines besparen we al de nodige CO2 en brandstof.  In de toekomst hebben we het aggregaat niet meer nodig. Deze techniek is volop in ontwikkeling en dan vervangt een batterij het aggregaat.

Een kilometer
In totaal zijn er 12 plekken langs het tracé waar geboord wordt. Dat heeft te maken met het feit dat er slechts één kilometer kabel per keer aangelegd kan worden. “Een kilometer 380 kV-kabel weegt al gauw 24 ton, meer kan een haspel niet dragen. Na iedere kilometer komt de kabel boven via een zogenaamd ‘uittredepunt’. Daar wordt de kabel met een mof aan het volgende stuk bevestigd.” Die onderbrekingen zijn ook handig voor het geval er een storing is, je kunt er dan makkelijker bij.

De 12  werkterreinen van NRG voor de aanleg van de kabels.  

Boringen
Op iedere plek zijn we een week of vijf bezig met boren. Aangezien we steeds vier keer een boring doen op dezelfde plek. Daarna gaan de mantelbuizen erin. “We boren als het ware een soort tunnel van één kilometer lang met een doorsnede van 95 centimeter. Iedere mantelbuis krijgt een eenaderige kabel, elke boring is drie aderig, daardoor leggen we in totaal dus eigenlijk zo’n 65 kilometer kabel aan.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.