Aannemer NRG: ‘IJsvogel zal geen hinder ondervinden tijdens het lassen van mantelbuizen op werkterrein 6b’

Delen via:   
21 / 01 / 2021

Volgens Patrick Bakelaar, omgevingsmanager van aannemer NRG, zullen de ijsvogels op werkterrein (WKT) 6b langs de N197 in Beverwijk geen hinder ondervinden van het laswerk aan de mantelbuizen. “Uit het ecologisch onderzoek weten we dat de ijsvogel leeft op landgoed Westerhout en waar de nestplaatsen zich bevinden. We hebben het werkterrein daarom zo ingericht dat we deze bijzondere en prachtige vogels niet verstoren.

Fietspad open houden
Voor het aanleggen van de landkabels zijn in totaal 12 werkterreinen nodig. Twee daarvan zijn ingericht op het landgoed Westerhout. Patrick: “Op WKT6a staat onze boormachine. WKT6b langs de Binnenduinrandweg N197 nabij het crematorium is de laslocatie voor de mantelbuizen. Die locatie is in overleg met de gemeente gemaakt, aangezien we de nodige ruimte nodig hebben om de mantelbuizen aan elkaar te lassen. Aanvankelijk stonden deze laswerkzaamheden gepland op WKT7 bij Holland op zijn Smalst, maar dan zou het naastgelegen fietspad maandenlang gestremd moeten worden. Dit fietspad is een belangrijke en drukke doorgaande fietsverbinding en afsluiten zou tot omleidingen voor fietsers leiden. Samen met de gemeente zijn we op deze oplossing gekomen om zo de hinder te beperken.”

Niet verstoren
Voorafgaand aan de inrichting van WKT 6b is er ecologisch onderzoek uitgevoerd om de beschermde natuurwaarden in kaart te brengen. Dit onderzoek is ook toegevoegd bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die uiteindelijk door de gemeente is verleend. Patrick: “Uit het ecologisch onderzoek weten we dat er ijsvogels in het gebied voorkomen. Die onderzoeksgegevens zijn met alle andere benodigde informatie naar de gemeente gestuurd voor het aanvragen van de vergunning. Vanuit mijn achtergrond als ecoloog weet ik hoe zuinig we op deze prachtige, maar ook kwetsbare vogels moeten zijn. Om de ijsvogels niet te verstoren is het werkterrein op voldoende afstand van de nestplaatsen ingericht en hebben we afscheidingen geplaatst, zodat de medewerkers niet in de buurt van de nestplaatsen kunnen komen. Verstoring van de nestplaatsen en ijsvogels wordt daarmee voorkomen.”

32 mantelbuizen
Als de buizen aan elkaar gelast zijn worden deze buizen van een kilometer lang uitgelegd langs de N197. Vervolgens worden deze in de boorgaten getrokken. In elk boorgat komen vier mantelbuizen. Dus per traject (het tracé tussen twee werkterreinen) worden met vier boringen in totaal 16 mantelbuizen geplaatst. Omdat vanaf WKT7 twee kanten op wordt gewerkt, gaat het dus in totaal om 32 mantelbuizen van een kilometer lang.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.