Aannemer NRG kijkt terug op jaar lang werken in IJmond

Delen via:   
15 / 12 / 2022

‘Als je in een regio aan de slag gaat, die al een stevige impact ervaart van de aanwezig industriële activiteiten, dan moet je daar rekening mee houden’, zo laat Mark de Bruijn weten. Namens aannemer NRG blikt Mark als projectmanager terug op een jaar lang werken in de regio IJmond voor de installatie van de elektriciteitskabels op land voor de aansluiting van de windparken op zee. Ook kijkt hij alvast vooruit naar de start van het project Hollandse Kust (west Beta); het derde windpark dat wordt aangesloten.

De landkabels die in het afgelopen jaar door NRG zijn geïnstalleerd maken deel uit van de verbinding van de windparken op zee met het nationale hoogspanningsnet van TenneT. Het traject op land is ongeveer tien kilometer lang en loopt vanaf zee (bij het strand ter hoogte van Noorderbad in Heemskerk) via het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat naar het bestaande hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk.

Mark de Bruijn - Foto: Jorrit 't Hoen

Minimale impact

Mark: “Voordat we aan deze megaklus begonnen hebben we samen met TenneT klankbordgroepen en informatiebijenkomsten georganiseerd om te bespreken hoe we onze werkzaamheden zouden gaan uitvoeren. Mensen maakten zich begrijpelijkerwijs zorgen over de impact op de omgeving. Met behulp van ondergronds gestuurde boringen konden we die impact zo laag mogelijk houden.”

Goed beeld

“Leg uit wat je doet, wanneer je dat doet en hoe dat precies in zijn werk gaat. Zo hopen we dat mensen een goed beeld krijgen van wat ze kunnen verwachten. Datzelfde gold toen we het grootste tijdelijke zandkasteel van Nederland op het strand van Heemskerk moesten realiseren. Dit was nodig voor de boringen en het intrekken van de mantelbuizen onder de duinen door.”

Intrek mantelbuizen onder de duinen door HKN. Foto: Jorrit 't Hoen

Contact met omgeving

Juist die goede contacten met de omgeving kunnen prachtige kansen opleveren. Mark: “De mogelijk om bij Zuiderbad lokaal zand te winnen voor het verhoogde werkterrein, is een goed voorbeeld van optimale samenwerking met de omgeving. Dat hadden wij als aannemer of TenneT als opdrachtgever niet vanachter de tekentafels kunnen bedenken. Die lokale betrokkenheid is een heel waardevol gebleken.”

Zodra het werk voor ‘noord’ en ‘west Alpha’ erop zit, gaat NRG dit jaar na de zomer verder met de installatie van de landkabels voor ‘west Beta’
 

Vier circuits

Volgens Mark zijn nagenoeg alle verbindingen tussen de kabeldelen gereed. Daarbij gaat het vanaf het transformatorstation aan de Zeestraat in totaal om vier circuits. Drie voor de windparken Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta). Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, is in de werkgang ook een vierde circuit gelegd voor een klantaansluiting.

Werkterreinen herstellen

“Verder zijn we her en der al begonnen met het herstellen van de werkterreinen. In sommige gevallen brengen we het terrein terug naar de oorspronkelijke situatie. In andere gevallen kunnen we een terrein in overleg met de grondeigenaar mooier achterlaten. Als aannemer zijn we blij met die meerwaarde.”

Start ‘west Beta’

Zodra het werk voor ‘noord’ en ‘west Alpha’ erop zit, gaat NRG dit jaar na de zomer verder met de installatie van de landkabels voor ‘west Beta’. Mark: “Daarbij gaat het om de koppeling tussen de twee zeekabels en het transformatorstation in Wijk aan Zee. Hiervoor leggen we vanaf het strand van Velsen 2,5 kilometer elektriciteitskabels in de bodem. Ook dit gebeurt via ondergrondse gestuurde boringen.”

Strand van Velsen

Net als voor de aanlanding van de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bij Heemskerk/Wijk aan Zee wordt er te zijner tijd een verhoogd werkterrein op het strand van Velsen gerealiseerd. Mark: “Dit is nodig voor de boringen onder de duinen door. Aangezien het in dit geval niet om vier maar om twee zeekabels gaat, wordt het tijdelijke ‘zandkasteel’ in Velsen maar half zo groot.”

‘Verder blijven ook de teams van NRG en TenneT grotendeels hetzelfde. Zo kunnen bewoners en andere geïnteresseerden gewoon blijven aankloppen bij de vertrouwde gezichten als er vragen zijn’
 

Zes boringen

Achter de duinen worden drie (keer twee) ondergrondse boringen uitgevoerd van ongeveer een kilometer lengte. Daarvoor zal NRG vier werkterreinen inrichten. Mark: “De eerste boringen lopen van het strand onder de duinen door naar het Beeldenpark Een Zee van Staal. Van daaruit gaat er ondergrondse verbinding naar het terrein van Tata Steel. De laatste serie boringen komt uit bij het transformatorstation in Wijk aan Zee.”

Vertrouwd

Voor het installeren van de resterende kabels voor ‘west Beta’ kan de aannemer dankbaar teruggrijpen op de kennis en ervaringen uit het afgelopen twee jaar. “We kennen de omgeving en de bewoners en weten hoe we hier het beste kunnen boren. Verder blijven ook de teams van NRG en TenneT grotendeels hetzelfde. Zo kunnen bewoners en andere geïnteresseerden gewoon blijven aankloppen bij de vertrouwde gezichten als er vragen zijn.”

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.