Aannemer NRG start werkzaamheden op Landgoed Westerhout voor aanleg landkabels

Delen via:   
09 / 11 / 2020

Eind november worden in Beverwijk de eerste horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd voor de aanleg van de landkabels. In de komende weken begint aannemer NRG met de inrichting van het werkterrein op Landgoed Westerhout. Omwonenden en belanghebbenden konden zich via online sessies hierover laten informeren. We interviewden projectmanager Mark de Bruijn (NRG) vooraf over de werkzaamheden en de planning.

Projectmanager Mark de Bruijn van aannemerscombinatie NRG. Foto: Jorrit 't Hoen

De landkabels maken deel uit van de uiteindelijke verbinding van de offshore windparken Hollandse Kust noord/west Alpha met het nationale hoogspanningsnet van TenneT (Net op Zee). Het traject op land is ongeveer tien kilometer lang en loopt vanaf zee (bij het strand ter hoogte van Noorderbad) via het toekomstige transformatorstation (op het terrein tussen de Tussenwijkweg en Tata Steel) naar het bestaande hoogspanningsstation bij de A9. Tot eind 2022 gaat NRG in Wijk aan Zee en Beverwijk op verschillende plekken aan de slag. Mark: “Die plekken noemen we werkterreinen en zijn genummerd van 1 tot en met 12.”

De werkterreinen van aannemer NRG.

Twee werkterreinen
Hier en daar is de aannemer al bezig. Op het terrein waar het transformatorstation van TenneT komt te staan worden al mantelbuizen voor de elektriciteitskabels aan elkaar gelast. Binnenkort zullen de bewoners in de omgeving van Landgoed Westerhout activiteit gaan zien. “We gaan daar twee afzonderlijke werkterreinen inrichten. “Op het landgoed (WKT6a op de afbeelding, red.) komt onze boormachine te staan. Het werkterrein langs de Binnenduinrandweg, even verderop nabij het crematorium (WKT6b,red.), wordt de laslocatie voor de mantelbuizen. Deze terreinen zetten we omwille van de veiligheid af met hekken zodat wandelaars veilig op het terrein kunnen wandelen en recreëren.”

Tijdelijke werkweg
Voor beide werkterreinen heeft NRG met de gemeente afgesproken dat al het werkverkeer over de A22 komt aanrijden en vervolgens afslaat naar de Binnenduinrandweg (N197). Mark: “Vanaf de Zeestraat creëren we een tijdelijke in- en uitrit die uitkomen op een tijdelijke weg naar de boorlocatie. WKT6b krijgt een eigen in- en uitrit langs de provinciale weg N197. Voor de aanleg van de tijdelijke weg tegenover de Creutzberglaan gebruiken we puin in plaats van metalen rijplaten. Zo voorkomen we geluidsoverlast voor de omgeving. Alleen op de momenten dat we de boor aan- en afvoeren maken we kort gebruik van de rijplaten vanwege het gewicht van de machine.”

Verkeersdrukte
“We realiseren ons dat de aanleg van de tijdelijke werkweg en de in- en uitrit voor meer vrachtverkeer zorgt dan normaal. Dat zal ongeveer twee weken duren voordat weer afneemt. In overleg met de gemeente Beverwijk zorgen we voor duidelijke bebording die de veiligheid voor de omgeving ondersteunen en zorgen voor een soepele afhandeling van het vrachtverkeer.” Ook tijdens het boren zal materiaal aan- en zand afgevoerd worden met vrachtwagens. Daarvoor maken we goede afspraken met onze leveranciers zodat dit op een veilige manier gebeurt. Uiteraard houden we tijdens drukke momenten rekening met passerend school- en werkverkeer.”

Bouwkundige nul-opname
Bijzondere trillingen (anders dan behorend bij normaal verkeer) verwacht Mark niet. “De in- en uitrit aan de Zeestraat gaan we zodanig vloeiend realiseren dat deze zonder zware - trilling veroorzakende - schokken gepasseerd kan worden. Desondanks nemen we de zorgen die mensen hebben over mogelijke trillingen zeer serieus. ‘’ Daarom laten we in overleg met de bewoners in de omgeving van de tijdelijke in- en uitrit op de Zeestraat een bouwkundige nul-opname maken.” Betreffende bewoners zijn hierover ondertussen benaderd.

De grond in
Nu NRG de vergunning verleend heeft gekregen, gaan de voorbereidende werkzaamheden op korte termijn van start. “Als de tijdelijke werkweg is aangelegd en de werklocatie is ingericht willen we eind november/begin december starten met de eerste vier boringen. Deze gaan vanaf het landgoed naar het toekomstige transformatorstation op het voormalige terrein van Tata Steel. Elke boring duurt ongeveer twee weken. Als die boringen klaar zijn, draaien we de boormachine om en boren vervolgens vier keer naar het werkterrein bij Holland op zijn smalst.”

De boormachine, waarmee NRG de ondergrondse horizontale boringen gaat maken. Foto: NRG

Hoe werkt een horizontaal gestuurde boring?

De ondergronds gestuurde boringen worden uitgevoerd op een diepte van ongeveer 30 meter. De afstand is telkens een kilometer lang en op de plekken waar de in- en uittrede van de kabels zijn gepland worden de werkterreinen ingericht. Tussen twee boringen komt een zogeheten mofput, waar de kabels met elkaar verbonden worden. NRG begint met een zogenoemde pilot boring met een diameter van 35 centimeter van het ene naar het andere werkterrein. Vervolgens wordt het boorgat door een ‘ruimer’ vergroot tot een diameter van 0,95 meter. Voordat in elk gat vier kunststof mantelbuizen worden getrokken, houdt een klei/watermengsel (bentoniet) de boorgaten open. Hoe het boren in zijn werk gaat kunt zien in dit filmpje:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.