Aannemers weer volop aan de slag op verschillende werkterreinen in regio IJmond

Delen via:   
14 / 01 / 2022

De werkzaamheden voor de aanleg van de mantelbuizen op het land zijn inmiddels ruim over de helft. Hierin komen straks de elektriciteitskabels te liggen waarmee TenneT de windparken op zee aansluit op het nationale hoogspanningsnet. Maar voordat de verbinding voor Hollandse Kust (noord) vanaf volgend jaar groene energie van zee aan land brengt, moet er nog heel wat gebeuren… Stakeholdermanager Manon Raats neemt ons in vogelvlucht mee in wat er zoal op stapel staat.

Overzicht van de voortgang van de werkzaamheden op de werkterreinen in Heemskerk, Wijk aan Zee, Beverwijk en Velsen. 

Resterende boringen

Op verschillende deeltrajecten moeten de boringen nog worden uitgevoerd. Tussen de werkterreinen (WKT’s) maakt NRG telkens vier boringen. Zodra de boorgangen zijn gerealiseerd en de mantelbuizen op veilige diepte in de bodem zijn gelegd, trekt de aannemer vervolgens de elektriciteitskabels in de lege buizen. Op de werkterreinen worden de kabeldelen van ongeveer een kilometer lang met grote kroonstenen aan elkaar verbonden in zogenoemde ‘mof-putten’.

Onder de duinen door 

Voor de Kerst lukte het onze aannemer NRG alvast de pilotboring voor ‘mantelbuis drie’ te maken. Die smalle boorgang krijgt nu, met behulp van een ‘ruimer’, een grotere diameter zodat de kunststofbuis er aansluitend ingetrokken kan worden. De intrekoperatie van de vierde en laatste mantelbuis staat voor eind januari /  begin februari op de planning. Aansluitend worden de elektrische boormachines verplaatst.

De vier stappen voor het aanleggen de elektriciteitskabels met behulp van ondergrondse boringen.

‘Anders dan in 2021 zullen de werkzaamheden van onze aannemer NRG op steeds meer verschillende plekken tegelijk plaatsvinden’

 

Velsertraverse

Zo worden op dit moment de volgende werkterreinen al voorbereid. “Op het werkterrein (WKT8) bij de Velsertraverse zijn de bouwhekken inmiddels geplaatst en wordt het fietsverkeer op de Emplacementsweg tijdelijk ten noorden van het werkterrein omgeleid over de parkeerplaats”, vertelt Manon. Ter plekke zullen we deze omleiding met fietsborden en aanwijzingsborden duidelijk aangeven.”

Leeghwaterweg/Wijkeroogpark

“Tegelijkertijd wordt werkterrein 9 in de hoek van het Wijkeroogpark voorbereid”, vervolgt Manon. “Na het oogsten van zo’n 2.000 jonge bomen en struiken voor herplant afgelopen weekend, wordt daar nu een plek vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Ook wordt het terrein met het oog op de boringen tijdelijk opgehoogd, zodat het gelijk ligt met het straatniveau van de Leeghwaterweg.”

Het Noordhollands Dagblad maakte een reportage van de Oogstdag in het Wijkeroogpark. Bron: Noordhollands Dagblad

Meer zichtbaar

Anders dan voorheen zullen de werkzaamheden van onze aannemer NRG op steeds meer verschillende plekken tegelijk plaatsvinden. “Voorheen was dat telkens op twee ‘opvolgende’ werkterreinen. In deze fase van de uitvoering gaat dat veranderen, net zoals de aard van het werk. Dat zal het project voor de omgeving de komende tijd zeker nog meer zichtbaar maken.”

Opnieuw inrichten

Dit jaar worden ook de elektriciteitskabels ingetrokken en de terreinen waar het werk klaar is, opgeruimd en hersteld. Zo is het werkterrein langs de N197 (werkterrein 6b bij Landgoed Westerhout)  als eerste aan de beurt om opnieuw heringericht te worden. Manon: “De gemeente Beverwijk en onze aannemer leggen momenteel de laatste hand aan de plannen. Dat nieuwe eindplaatje zullen we op korte termijn toelichten.”   

Transformatorstation

Verder zijn de ‘civiele delen’, zoals gebouwen, op het terrein van het transformatorstation aan de Zeestraat nagenoeg gereed. “Inmiddels is de volgende aannemer al bezig met de aansluiting van de hoogspanningsonderdelen. Zo zorgen meerdere teams op verschillende plekken dat de verbinding voor Hollandse Kust (noord) vanaf volgend jaar groene stroom van zee aan land kan brengen.”

Het transformatorstation in het aanbouw. Foto: Chris Pennarts

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.