BAM gestart met bouw transformatorstation langs Zeestraat in Wijk aan Zee

Delen via:   
19 / 05 / 2021

Op ons terrein langs de Zeestraat in Wijk aan Zee wappert sinds kort de vlag van BAM. Dat betekent dat de bouw van het transformatorstation is begonnen. Tot het eind van dit jaar is de aannemer bezig met de funderingen, de gebouwen en het elektrawerk. Niels Kooij, bouwleider voor het transformatorstation op land geeft tekst en uitleg over dit deel van het project.

Bouwleider Niels Kooij (rechts) met zijn collega Jord Peters op het werkterrein aan de Zeestraat. Foto: Babet Hogervorst.

Nu de funderingen op het terrein zijn gelegd, zijn de contouren voor de gebouwen goed zichtbaar. Bovenop de bouwkuipen voor de kelders en de bekistingen met wapeningsstaal komen straks de wanden te staan die de hoogspanningsinstallaties afschermen. Niels: “De komende maanden gaan we verder de hoogte in. Dat gaat vrij snel omdat de wanden kant-en-klaar op het terrein worden aangeleverd. Met dit bouwkundige deel van het station is BAM zeker tot het eind van het jaar bezig.”

De bouw van de fundering op het terrein van het transformatorstation. Foto: Chris Pennarts

Juiste voltage
Niels: “De stroom die door de windmolens wordt opgewekt gaat eerst naar een groot stopcontact op zee dat we een ‘platform’ noemen. Van daaruit brengen dikke kabels in de zeebodem de stroom op het strand ter hoogte van strandpaviljoen Noorderbad in gemeente Heemskerk aan land. Via de koppeling met de landkabels, waarvoor aannemer NRG nu de mantelbuizen legt, komt de stroom uit bij dit transformatorstation. Hier wordt de windenergie van zee straks omgevormd naar het juiste voltage voor het landelijke hoogspanningsnet.”

In aanloop
In het voorjaar van 2020 is aannemer KWS begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Niels: “Dit stuk grond was voorheen van Tata Steel en werd onder andere gebruikt voor evenementen. We kwamen een voetbalveld en een kantine tegen. Nadat het terrein vlak was gemaakt, konden we aan de slag met de bebording van de bouwwegen om de veiligheid te waarborgen. Zo hebben we in aanloop naar de bouw alles in gereedheid gebracht.”

‘Om de overlast voor de omgeving tot een absoluut minimum te beperken, verloopt het merendeel van de transporten via het Tata Steel-terrein’

Transport
De komende maanden wordt het gaandeweg drukker met de bouw rond het terrein langs de Zeestraat. “Een groot deel van het bouwmateriaal, zoals de prefab-delen van het station, worden met vrachtwagens vervoerd. Het vervoer proberen we samen met de verschillende aannemers op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Om de overlast voor de omgeving tot een absoluut minimum te beperken, verloopt het merendeel van de transporten via het Tata Steel-terrein.”

De bouw van de fundering op het terrein van het transformatorstation. Foto: Chris Pennarts

Aanvoer vanaf zee
De grootste en de zwaarste onderdelen van het station, de transformatoren en de spoelen, worden straks over het water aangevoerd. Niels: ”We hebben geregeld dat we dat transport via de haven van Tata Steel naar de bouwplaats kunnen vervoeren. Dat scheelt echt enorm veel verkeershinder. Maar goed, het duurt nog wel even voor we daar mee aan de slag gaan, hoor. Voorlopig gaan we eerst met de betondelen voor de behuizing aan de slag.”

Eind 2022 klaar
Zodra de gebouwen klaar zijn en de technische installatie geleverd is komt de volgende aannemer op het terrein. Deze gaat komend najaar aan de slag met de inrichting van onder meer de installatie, de kabels en de aansluitingen. Niels: “Daarna volgen de transformatoren en als laatste gaan we nog testen. Als alles meezit zijn we eind 2022 klaar met het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Op tijd om het eerste windmolenpark aan te kunnen sluiten.”

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.