Beverwijk presenteert plan groencompensatie voor kap langs Zeestraat

Delen via:   
01 / 07 / 2021

Ter compensatie van de kap van bomen op ons terrein aan de Zeestraat in Wijk aan Zee hebben we in samenwerking met de gemeente Beverwijk een plan opgesteld voor 3,5 hectare nieuw en openbaar groen. De afzonderlijke projecten zijn uitgewerkt op basis van het vastgestelde Landschaps- en compensatieplan. Het nieuwe openbare groen vormt een waardevolle aanvulling op het groen van Beverwijk als stad die tegen de duinen ligt.

Noodzakelijk
Voor de bouw van het transformatorstation moesten we in februari 2019 ruim 9 hectare bomen achter de hekken op het terrein langs de Zeestraat laten kappen. Dit was helaas onvermijdelijk omdat het transformatorstation nodig is om de windmolenparken, die op de Noordzee worden gebouwd, aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet de kap binnen drie jaar worden gecompenseerd, het liefst zo dicht mogelijk bij de ingreep.

Benodigde ruimte
Eerder liet TenneT al laten weten bijna 16 hectare nieuw en openbaar groen terug te geven aan de regio. Gezien de benodigde ruimte om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen kunnen we een groot deel van de compensatie in samenwerking met PWN in het Noordhollands duingebied realiseren. In de gemeente Beverwijk wordt binnen de mogelijkheden ruim 3,5 hectare nieuw groen aangelegd en ook Velsen krijgt er een halve hectare bij. Ook werd er in 2019 in de Zeestraat extra groen aangeplant. Dit op verzoek van bewoners en gemeente Beverwijk op het zicht op het transformatorstation te verkleinen.

Extra vergroeningsmaatregelen
TenneT betaalt de groencompensatie en stelt daarnaast ook geld beschikbaar voor extra vergroeningsmaatregelen. “Als gemeente zorgen wij voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van het nieuwe en openbare groen”, zo laat Haydar Erol als wethouder Openbare Ruimte bij de presentatie van weten.

Vier groene pijlers
Als bevoegd gezag heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het Landschaps- en compensatieplan Net op Zee vastgesteld. In dit plan worden voor Beverwijk een aantal maatregelen voorgesteld. Deze zijn nu uitgewerkt in de vier pijlers: Groene vingers (versterken van groen langs spoor en belangrijke wegen), Klimaatproof en divers (vergroening van bedrijventerreinen), ecologische bosjes met sociale en educatieve waarde en tenslotte Leefbaarheid (meer groen in de stad).

‘We zijn blij dat het nieuwe groen straks – in tegenstelling tot de bomen die we moesten kappen – voor het publiek toegankelijk is. Daarmee kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de natuurbeleving in Beverwijk en de omgeving’

Meer beleving
Volgens wethouder Erol beschikt Beverwijk over een gemiddelde hoeveelheid groen. “Dat wordt alleen niet altijd zo beleefd. Daarom willen we het groen robuuster maken en verbinden met elkaar. Met het realiseren van deze projecten willen we over vijf of tien jaar veel meer het beeld oproepen dat je in de duinen bent. Voor we de uitvoering ingaan, worden de plannen uiteraard nog besproken met omwonenden en ondernemers in de omgeving.”

Overzicht van alle groencompensatie in de regio.

Verdubbeling compensatie
Met de verdubbeling van de compensatie en het extra groen wil TenneT tegemoetkomen aan de ambities en wensen voor natuurontwikkeling. “Deze regio heeft nu nog vooral een industrieel karakter”, zo laat Dick Lagerweij, projectdirecteur Net op zee Hollandse Kust (noord) (west Alpha) namens TenneT weten. “Daarom zijn we blij dat het nieuwe groen straks – in tegenstelling tot de bomen die we moesten kappen – voor het publiek toegankelijk is. Daarmee kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de natuurbeleving in Beverwijk en de omgeving.”

Download hier de brochure van gemeente Beverwijk en het eerder in 2019 vastgestelde Landschaps-en compensatieplan. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.