Bouw ‘stopcontact op zee’ voor Hollandse Kust (noord) in volle gang

Delen via:   
07 / 05 / 2021

Elke week gaat het dak van de fabriekshal op de werf van ENGIE Fabricom in Antwerpen/Hoboken wel een keer open. Met behulp van twee grote kranen wordt dan een nieuw aangevoerd deel voor het offshore transformatorplatform van TenneT naar binnen gehesen. Daar wordt het deel vervolgens op de structuur geplaatst en gelast. De behuizing van het bovendeel van het platform voor de aansluiting van het windgebied Hollandse Kust (noord) is nu voor zo’n 80 procent gereed.

Aan land brengen
Als netbeheerder is TenneT door het Rijk aangewezen om de nieuw op te wekken windenergie op zee voor 2023 gefaseerd aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Om die energie veilig en efficiënt aan land te brengen plaatsen we in de komende jaren bekabelde ‘stopcontacten op zee’ voor de windgebieden Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta).

De 'stopcontacten' op zee. De zwarte lijn zijn de zeekabels van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De stippellijn is het voorkeurstracé van Hollandse Kust (west Beta). Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van dit project worden naar verwachting eind mei ter inzage gelegd.

Aanbesteding
Volgend op de aanbesteding voor de bouw en installatie van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (noord) tekende de combinatie ENGIE Fabricom/Iemants vorig jaar ook het contract voor (west Alpha). De bouw van het platform Hollandse Kust (noord) is inmiddels in volle gang. Voor (west Alpha) wordt een bijna identiek platform gebouwd. Daarvoor wordt nu de engineering verricht en de inkoop gedaan.

Grote doos op poten
“Zo’n platform kun je vergelijken met een grote doos waar straks alle apparatuur in komt te staan voor het transformatorstation op zee”, zo legt Guus Siteur, projectleider offshore platformen, namens TenneT uit. “Die doos, die we als techneuten de topside van het platform noemen, komt op een stalen onderstel te staan. Die stalen poten worden op een waterdiepte van zo’n 24 meter met heipalen stevig in de zeebodem verankerd. Zo’n onderstel wordt de jacket genoemd.”

Standaard ontwerp
Voor de aansluiting van de windparken op zee maakt TenneT gebruik van een gestandaardiseerd ontwerp voor de platforms. Daarmee besparen we op onderhoud en reserveonderdelen. Volgens het ontwerp is het onderstel 45 meter hoog en weegt het inclusief de heipalen 2.800 ton. Daarop komt de bovenbouw met drie binnen-verdiepingen en een buitendek. Deze bovenbouw weegt circa 4.100 ton en is 47 meter lang, 35 meter breed en 25 meter hoog, exclusief antennetoren en bovendekkraan.

Het ‘stopcontact’ van project Net op Zee Borselle. Foto: Chris Pennarts.

Hart van het platform
Als de behuizing klaar is, wordt in de maanden juni en juli het hart van het platform geplaatst. Daarbij gaat het om grote transformatoren en schakelaars. Voor de techneuten onder ons: de platforms worden uitgerust met twee vermogenstransformatoren (type 230/66/66 kV, 400 MVA, drie GIS-installaties 66 kV en één GIS-installatie 230 kV). Guus: “GIS staat voor Gas Insulated Switchgear, dat is een grote schakelaar die de elektrische stroom op het platform veilig regelt. Als deze apparatuur en systemen zijn geplaatst volgt de bekabeling en wordt alles werkend gemaakt.”

‘Op de poten van het onderstel plaatsen we zogenoemde biohutten als broedplaatsen voor vissen. Verder creëren we structuren op de stenen ondergrond waar het zeeleven zich veilig kan nestelen’.

Stevig verankerd
Het onderstel voor het platform Hollandse Kust (noord) wordt komend najaar naar de plek van bestemming gebracht. Op een afstand van zo’n 18 kilometer uit de kust bij Egmond wordt het onderstel met behulp van heipalen stevig in de zeebodem verankerd. Voor deze locatie en het tracé waar straks de hoogspanningskabels op de zeebodem komen te liggen is recent het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit WO2 afgerond.

Volledig operationeel
Guus: “Vervolgens plaatsen we in de zomer van 2022 de kant-en-klare topside op het onderstel. De bedoeling is dan dat het platform begin 2023 volledig operationeel is. Dat houdt in dat deze dan klaar is om zo’n 700 megawatt (MW) aan duurzame windenergie van het windpark Hollandse Kust (noord) aan land te brengen. Dat komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van 700.000 huishoudens. Met Hollandse Kust (west Alpha) komt daar nog eens 700 MW bij.”

Het invaren van de ‘topside’ voor project Net op Zee Borssele. Foto: Chris Pennarts

Aanleg zeekabels
Om die groene stroom vanaf zee aan land te krijgen legt de aannemerscombinatie Jan de Nul Group begin volgend jaar de zeekabels. Deze worden vervolgens achter de duinen van Heemskerk/Wijk aan Zee aan de landkabels van TenneT gekoppeld. Met deze kabelverbinding worden de stopcontacten op zee langs de snelweg A9 in Beverwijk gekoppeld aan het nationale hoogspanningsnet.

Veilig nestelen
Elk platform van TenneT wordt ingezet als ‘Maritiem Informatievoorziening Service Punt’ voor Rijkswaterstaat. Dit meetstation bestaat onder andere uit radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitorsystemen voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Guus: “Op de poten van het onderstel plaatsen we zogenoemde biohutten als broedplaatsen voor vissen. Ook op de stenen ondergrond creëren we structuren waar het zeeleven zich veilig kan nestelen.”

Planning platform Hollandse Kust (noord)

  • Invaren en plaatsen jacket:          najaar 2021
  • Invaren en plaatsen topside:        zomer 2022
  • Ingebruikname platform:              2023
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.