Britse mijnstoelen krijgen plek in het Bunker Museum

Delen via:   
13 / 07 / 2022

De vijf stoelenmijnen, samen goed voor een gewicht van 4.500 kilo, worden afgeleverd bij het informatiecentrum in Wijk aan Zee. Foto: Roos Jurriens

Na een verblijf van bijna 80 jaar op de zeebodem staan vijf Britse mijnstoelen nu klaar voor transport bij het Informatiecentrum van TenneT in Wijk aan Zee. De mijnstoelen werden door TenneT gevonden tijdens het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven voor de kust van IJmuiden. Deze voorwerpen uit WOII krijgen een plek in het Bunker Museum IJmuiden.

Samen met enkele explosieven en twee historische ankers werden de stalen stoelen gevonden op het toekomstige traject voor de zeekabels die deel gaan uitmaken van de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust (west Beta). Zodra de mensen van het Bunker Museum plaats hebben gemaakt, worden de mijnstoelen opgehaald.

Stekels

Naast de mijnstoelen werd er ook nog een Britse Mk14 zeemijn gevonden, die door experts van de marine op zee gecontroleerd tot ontploffing is gebracht. Deze ‘verankerde mijn’ is de bekende zeemijn met de ‘stekels’ die met een ketting aan een zwaar blok staal (mijnstoel) op de bodem vastzit. In de oorlogsjaren dreef de mijn net onder de waterlijn. Maar omdat alle niet-ontplofte mijnen uiteindelijk lek zijn geraakt, zijn ze naar de zeebodem gezonken.

Tetraëders

De mensen van het Bunker Museum IJmuiden hebben aangegeven blij te zijn met deze tastbare herinnering aan het lokale oorlogsverleden en zullen de objecten opnemen in hun tentoonstelling. Tijdens eerder onderzoek werden door TenneT ook enkele tetraëders gevonden. Deze objecten van gewapend beton maakten deel van de Duitse kustverdedigingslinie (Atlantikwall).

Rondje Wijk aan Zee

Na restauratie door de vrijwilligers van Rondje Wijk aan Zee zijn deze strandversperringen weer in de buurt van het strand geplaatst. Eén exemplaar staat bij de Küverbunker in het Gaasterbos en de ander is te vinden aan het eind van de strandopgang De Zwaanstraat.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.