Concept-notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage

Delen via:   
25 / 04 / 2017

De concept-notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) over het net op zee Hollandse Kust (noord) ligt ter inzage. De concept-NRD gaat over de te onderzoeken milieueffecten van het net op zee. Centraal staat de vraag: wat moet er tijdens de milieueffectrapportage worden onderzocht? Iedereen kan hierover tot en met 29 mei een zienswijze indienen. Ook de concept-NRD over kavelbesluit V Hollandse Kust (noord) ligt dan ter inzage. Dit gaat over de plaats van het windpark binnen het aangewezen windgebied en de voorwaarden voor bouw en exploitatie. Voor wie meer wil weten zijn er op 9, 10 en 11 mei over beide concept-NRD's inloopavonden in achtereenvolgens Zandvoort, Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. 

Het net op zee Hollandse Kust (noord) is een nieuwe stroomverbinding die het te bouwen windpark voor de kust van Noord-Holland, gaat aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet. De overheid onderzoekt waar de kabelverbinding het best kan worden aangelegd en welke locatie het meest geschikt is voor een nieuw te bouwen transformatorstation. Daarvoor zal de minister van Economische Zaken (EZ) een inpassingsplan opstellen, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). De eerste stap om tot dit plan te komen is het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau voor de milieueffectrapportage. TenneT is de ontwikkelaar en beheerder die het net op zee realiseert.

Inloopavonden

De ministeries van EZ en IenM en TenneT nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst over beide NRD's:

  • op dinsdag 9 mei  in Zandvoort: Club Nautique, Boulevard Barnaart 23;
  • op woensdag 10 mei in Wijk aan Zee: Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50;
  • of op donderdag 11 mei in Egmond aan Zee: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52.

Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnen lopen. Graag tot dan!

Er zijn zeven mogelijke kabeltracés aangewezen waarvan de milieueffecten in kaart zullen worden gebracht.

Ook kunt u hem tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum;
  • Gemeente Haarlem, Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem;
  • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk. 
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.