Definitieve besluiten Hollandse Kust (west Beta) ter inzage voor beroep

Delen via:   
26 / 11 / 2021

Van 26 november tot en met 07 januari 2022 liggen de definitieve stukken ter inzage die nodig zijn om het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) mogelijk te maken. Hiermee is een belangrijke stap in de procedure gezet.

Aansluiting nieuw windpark
Met dit project wordt een kabelverbinding en de uitbreiding van het transformatorstation aan de Zeestraat in de gemeente Beverwijk mogelijk gemaakt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren. Daarmee wordt een nieuw windpark -Hollandse Kust (west Beta) - op de Noordzee aangesloten op het transformatorstation. Hiermee komt de verduurzaming van Nederland weer een stap dichterbij.
De kabels van dit project komen aan land ten zuiden van Wijk aan Zee. Ten noorden van Wijk aan Zee komen de kabels aan land van project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Dat project is inmiddels in volle gang.

Beroep indienen
Tot en met 7 januari 2022 is het mogelijk om een beroep in te dienen op de stukken die nodig zijn om de kabelverbinding en de uitbreiding van het transformatorstation mogelijk te maken. Daarmee geeft u bij de Raad van State aan dat u het niet eens bent met (één van) de besluiten. Het gaat om het inpassingsplan en de vergunningen (formeel heet dit 'de besluiten'), het milieueffectrapport en alle onderliggende onderzoeken, plus de beantwoording van de ingediende zienswijzen. In de Kennisgeving (zie afbeelding hieronder) kunt u lezen hoe u beroep kunt indienen.

Stukken inzien
U kunt alle stukken inzien op de website van de RVO. U kunt de stukken ook bekijken op papier. Dat kan tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Ook kunt u op afspraak langskomen in het Informatiecentrum van TenneT, Zeestraat 250 in Beverwijk. Een digitale samenvatting van het Milieueffect Rapport met samenvattingen en kaarten kunt u hier inzien.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de RVO. Voor meer informatie over het project, kijk dan op onze projectwebsite.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.