Eerste boringen voor landkabels succesvol uitgevoerd

Delen via:   
11 / 01 / 2021

Medio december arriveerde de eerste elektrische boormachine op het landgoed Westerhout en iets later nog een boormachine op het Tata terrein. Na de Kerstvakantie is aannemer NRG meteen van start gegaan met de eerste ondergrondse gestuurde boringen voor de aanleg van de landkabels. Die kabels maken deel uit van de verbinding van de windparken op zee met het hoogspanningsnet van TenneT. De eerste boringen zijn inmiddels succesvol afgerond.

Aankomst boormachine op Landgoed Westerhout. Foto door Chris Pennarts.

Boren via GPS
Volgens projectmanager Mark de Bruijn (NRG) wordt vanaf Landgoed Westerhout in totaal vier keer geboord richting het nog te realiseren transformatorstation aan de Zeestraat. Dat gebeurt ook van het werkterrein (wkt 3) bij Tata Steel naar het nog te realiseren transformatorstation. “In de boorkop zit een gps-zender die in verbinding staat met gps-trackers die op de grond zijn aangebracht. Daarmee kunnen we de boorkop dus heel precies besturen.”

Boren over een kilometer
Een horizontale boring gebeurt volgens Mark in drie stappen. “In de eerste stap boren we van het intredepunt naar het uittredepunt dat een kilometer verderop ligt. Die afstand hangt samen met de maximale lengte van de kabels. Op de punten waar de kabels boven de grond bij elkaar komen worden deze uiteindelijk door specialisten aan elkaar gelast.”

Eerste boringen die de grond ingaan. Foto door Chris Pennarts.

Verruimen van de boorgaten
Tijdens stap 2 boort NRG het boorgat uit door één of meerdere keren een verruimende boorkop door het gat te trekken. Mark: “De eerste boring levert namelijk maar een boorgat van een diameter van 30 centimeter op. Deze verruimen we naar één meter doorsnee. Voor stap 3 verbinden we de mantelbuizen aan de boorkop en die trekken we door het boorgat. Dit zijn de mantelbuizen waar straks de 380kV kabels doorheen gaan richting het hoogspanningsstation bij de A9.”

Mantelbuizen liggen klaar om straks de grond in te gaan. Foto door Chris Pennarts.

Scheidingsinstallatie en extra opslagterrein om hinder te beperken
Tijdens de werkzaamheden wordt het uitgeboorde zand vanaf het werkterrein afgevoerd en wordt materiaal aangevoerd. Om intensieve dagelijkse transporten voor de omgeving te verminderen heeft NRG een scheidingsinstallatie op het werkterrein geplaatst. Mark: “Tijdens het boorproces gebruiken we een boorvloeistof met bentoniet. Dit kleiwatermengsel voorkomt dat het boorgat instort. Met de scheidingsinstallatie winnen we dit mengsel ter plekke terug voor hergebruik.”

Door het inzetten van de scheidingsinstallatie en een extra opslagterrein beperkt de aannemer het aantal transporten door Wijk aan Zee. Mark: “Toch kunnen bewoners enige hinder ervaren van enkele bijzondere transportbewegingen. Maar zoals eerder al aangegeven doen we ook dat op een manier die zo min mogelijk hinder oplevert voor bewoners.”

Scheiden van materialen met de scheidingsinstallatie. Foto door Chris Pennarts.

Overzichtsfoto van het bouwterrein. Foto door Chris Pennarts.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.