Eerste zeekabel ligt nu veilig in de zeebodem

Delen via:   
16 / 06 / 2022

De eerste zeekabel ligt op veilige diepte in de zeebodem en is bevestigd aan het onderstel (jacket) van het 'stopcontact' op zee. Volgend op de succesvolle intrek onder de duinen door medio mei, begon voor aannemer Jan de Nul (JLC) de klus om de kabel te leggen en in het strand en op zee te begraven. Met behulp van de kabellegmachine Moonfish werden de eerste kilometers op een diepte van zo’n 6-8 meter in de zeebodem gelegd.

De Moonfish, de kabelbegraafmachine, op het strand van Wijk aan Zee / Heemskerk. Foto: Jorrit 't Hoen.

Op 3 kilometer uit kust nam het onderzeese voertuig UTV1200 de klus over tot aan het ‘stopcontact op zee’. Dit transformatorplatform van TenneT staat op 18 kilometer voor de kust van Egmond. Op dit deel van het traject ligt de kabel minder diep op zo’n 3 meter. Omdat de vier kabels niet hemelsbreed vanaf het strand naar de stopcontacten worden gelegd, is het aantal kilometers kabel veel groter dan de afstand vanaf de kust. Zo werd voor de eerste zeekabel voor Hollandse Kust (noord) maar liefst 34 kilometer kabel in de zeebodem gelegd naar het stopcontact op 18 kilometer voor de kust.

235 kilometer

Vanwege het vastgestelde tracé voor de kabel waren de werkschepen in de afgelopen week goed zichtbaar voor de kust van Castricum en Egmond. Het stopcontact voor Hollandse Kust (west Alpha) komt met ruim 70 kilometer nog verder weg te staan. Elk stopcontact krijgt twee kabels waarmee de totale kabellengte uitkomt op 235 kilometer.

De Moonfish begraaft samen met de begeleidende schepen en het hefschip de kabel op de bodem van de zee. Foto: Flying Focus

Moonfish

Na zijn eerste inzet is de Moonfish weer aan boord gehesen van het hefschip MPI Adventure en teruggevaren naar de haven van Amsterdam. Daar wordt de Moonfish met de ervaringen van de eerste inzet klaargemaakt voor het begraven van de volgende zeekabel. Voor de inzet van de Moonfish is telkens een venster van drie dagen goed weer nodig. ‘Goed weer’ wil in dit geval zeggen dat de golfhoogte en windsterkte beneden bepaalde limieten blijven. Het begraven van een zeekabel is namelijk een operatie die onder normale omstandigheden niet tussentijds gestopt kan worden.

Waterzwaard

Tijdens het begraven rijdt de op afstand bestuurde kabellegmachine van JLC over het vastgestelde traject voor de desbetreffende kabel. Via de drijvende waterleiding wordt water naar de krachtige waterjets op het lange metalen zwaard van de Moonfish gepompt. Daarmee maakt deze een zes meter diepe sleuf in de zeebodem waarin hij direct de kabel legt. De sleuf spoelt aansluitend direct weer dicht. In de komende maanden worden ook de overige drie zeekabels aangelegd.

Werk op het strand

In totaal nemen de werkzaamheden op het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee veertien tot vijftien maanden in beslag. Zo had aannemer NRG vanaf september 2021 negen maanden nodig voor de boringen en het intrekken van de mantelbuizen onder de duinen door. In maart dit jaar kon aannemer JLC op dezelfde werkterreinen aan de slag met de voorbereidingen voor het intrekken en begraven van de zeekabel. Hiervoor werd vorige maand een vloot aan werkschepen en overig materieel gemobiliseerd, die de klus in vier tot vijf maanden tijd moeten gaan klaren. Volgens de planning liggen de vier zeekabels dit najaar jaar op hun plek

Eén zomerseizoen

Vanaf de start in september 2021 wordt er dus in totaal een jaar lang doorlopend op het strand gewerkt. Deze planning is zo opgesteld dat de aannemer maar één zomerseizoen op het strand aanwezig hoeft te zijn in plaats van twee. Met de uitzonderlijke toestemming van Rijkswaterstaat om tijdens het stormseizoen door te mogen werken werd deze planning mogelijk gemaakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.