Extra geluidsmaatregelen en groencompensatie

Delen via:   
04 / 04 / 2019

Extra geluidsmaatregelen en groencompensatie voor een betere inpassing transformatorstation TenneT
TenneT heeft deze week een bewonersbrief verzonden aan bijna 3700 adressen in Wijk aan Zee en Beverwijk West. Met deze brief informeert TenneT de bewoners in de omgeving van het nieuw te bouwen transformatorstation ter hoogte van de Zeestraat over de verschillende maatregelen die TenneT treft.

Oppervlakte transformatorstation

Het transformatorstation voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) komt te staan op een van Tata Steel gekocht terrein ter hoogte van de Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee. Het heeft een oppervlakte van 11,3 hectare. Op het transformatorstation wordt de stroom van 220.000 Volt omgezet naar 380.000 Volt. Ook is er ruimte voor een toekomstige zogenoemde klantaansluiting. Dit biedt de mogelijkheid om in de toekomst bijvoorbeeld een waterstoffabriek aan te sluiten. Bij het ontwerp van het transformatorstation is ook al rekening gehouden met de eventuele aansluiting van een derde windpark. Als het project Hollandse Kust (west Beta) wordt aangesloten op dit transformatorstation is er circa 2 hectare extra terrein nodig. In totaal telt het TenneT-terrein dan circa 13,3 hectare.

Aanzienlijke investering in geluidsreductie

Het geluid dat een transformatorstation produceert, komt grotendeels van de transformatoren en de compensatiespoelen. Afhankelijk van de plek in Wijk aan Zee of Beverwijk zal het geluid ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen in de bebouwde kom maximaal 32 dB(A) bedragen. Dit is ruim binnen de voor dit gebied bepaalde norm. Ook opgeteld bij andere geluidsbronnen in de omgeving valt het geluidsniveau binnen de voor dit gebied bepaalde norm. Omdat er in de omgeving van Wijk aan Zee en Beverwijk West al veel grootschalige industrie staat en dit transformatorstation erbij komt, heeft TenneT besloten extra geluidsreducerende maatregelen te nemen. Zo zal TenneT de transformatoren volledig omsluiten met vier wanden en een dak. De compensatiespoelen worden omsloten door vier wanden. De bovenkant moet open blijven vanwege de luchtkoeling die hier nodig is. De wanden rond de transformatoren en compensatiespoelen worden bedekt met geluidsabsorberend materiaal.

Groencompensatie

TenneT gaat elke hectare beplanting die is verwijderd op andere locaties herplanten. In de afgelopen maanden heeft TenneT hierover met diverse partijen waaronder gemeente Beverwijk, stichting Duinbehoud, stichting Milieuherstel Wijk aan Zee, de Dorpsraad Wijk aan Zee en Staatsbosbeheer gesproken, om zoveel mogelijk locaties in de directe omgeving voor deze herplant te vinden. De gesprekken hebben geresulteerd in een aantal verder te onderzoeken compensatielocaties zoals bomenplant langs de Binnenduinweg (N197) en de uitbreiding van het Noordhollands duinreservaat.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.