Herstel (voormalige) werkterreinen NRG: hoe staat het ermee?

Delen via:   
02 / 03 / 2023

Foto: Jorrit 't Hoen

Nu de werkzaamheden voor de ondergrondse kabelverbindingen er nagenoeg op zitten, worden de werkterreinen in de regio IJmond stuk voor stuk weer hersteld en teruggegeven aan de grondeigenaren. Met omgevingsmanager Richard Koenders maken we een rondje langs twaalf terreinen om te zien wat er al gerealiseerd is en wat er nog moet gebeuren.

Vanaf eind 2020 heeft aannemer NRG twaalf werkterreinen ingericht in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Deze terreinen werden aansluitend gebruikt voor het uitvoeren van de ondergrondse gestuurde boringen, het intrekken van de mantelbuizen en elektriciteitskabels en het verbinden van deze kabeldelen.

Tracé werkterreinen NRG

Oplevering

“De werkterreinen zijn genummerd vanaf het strand van Heemskerk tot aan ons hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk”, zo laat Richard weten. “Vier daarvan liggen op eigen terrein. De terreinen worden of in de oorspronkelijke staat teruggebracht of opnieuw ingericht in overleg met de grondeigenaar.”

Aan weerszijden van de duinen

Zo werd ‘werkterrein 1’ op het strand eind december vorig jaar na veertien maanden teruggeven aan Heemskerk. Een maand eerder presenteerden de gemeenten Heemskerk en Beverwijk de herinrichtingsplannen voor werkterrein 2 bij de voormalige parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg.

Duiningang Meeuweweg

Richard: “Volgens planning gaat de herinrichting van de duininrichting half maart van start. Aan de oostzijde van de weg (Heemskerk) wordt weer een parkeerplaats aangelegd. Het stuk aan de westzijde (Beverwijk) wordt in oorspronkelijk staat hersteld. Ook daar gaat de gemeente Beverwijk mee aan de slag en na de zomer worden de wat grotere bomen teruggezet.”

Werkterrein 2 aan de Meeuweweg. Foto: Jorrit 't Hoen

‘Voor werkterrein 6B zagen NRG, TenneT en de gemeente mooie kansen om met relatief weinig extra werk een meer natuurlijke overgang tussen het landgoed Westerhout en het omliggende duingebied te creëren’

Landgoed Westerhout

Van de herinrichting op de terreinen 3 (Tata Steel), 4 en 5 (transformatorstation TenneT langs de Zeestraat) zal de omgeving weinig zien, maar anders is dat op terrein 6 gelegen op het Landgoed Westerhout. Het werkterrein 6A wordt dit voorjaar in overleg met de eigenaar hersteld. De voormalige las- en uitleglocatie voor de mantelbuizen bij het crematorium langs de N197 (6B) werd vorig jaar al in samenwerking met de gemeente Beverwijk opnieuw ingericht.   

Natuurlijke overgang

Richard: “6B is een goed voorbeeld van een terrein dat met een stevige plus is opgeleverd. Waar het aanvankelijk om een rommelig hoekje achter een grondwal langs de N197 ging, zagen NRG, TenneT en de gemeente mooie kansen om met relatief weinig extra werk een meer natuurlijke overgang tussen het landgoed Westerhout en het omliggende duingebied te creëren.”

Werkterrein 6A Landgoed Westerhout. Foto: Jorrit 't Hoen

Holland op zijn Smalst

Op ‘werkterrein 7’ bij Holland op zijn Smalst vinden nog de laatste werkzaamheden aan de kabelverbindingen plaats. “Zodra we daar over enkele weken klaar zijn, gaan we aan de slag met het plaatsen van extra bosschages en bomen. Deze komen tussen de weg en het fietspad en tussen het fietspad en het voormalige werkterrein. Daarmee wordt de nieuwe situatie een stuk groener”, zo laat Richard weten.

‘In overleg met de gemeente en een speciale Klankbordgroep is er voor 14 knotwilgen in het gebied een andere geschikte plek gevonden’

Knotwilgen

Voor de aanleg van de kabelverbindingen langs de Scheybeek konden enkele bomen na de werkzaamheden niet meer op dezelfde plek terug worden gezet. Richard: “Deze zijn tijdelijk ingekuild en in overleg met de gemeente en een speciale Klankbordgroep is er voor die 14 knotwilgen in het gebied een andere geschikte plek gevonden.”

Velsertraverse

Bij de Velsertraverse (werkterrein 8) wordt nog volop gewerkt. Op deze plek moet nog een verbinding worden gerealiseerd. Daarvoor moet volgens Richard dit voorjaar eerst een stalen damwand in de grond worden geplaatst. “Na het aanbrengen van de damwand kan de mofverbinding worden gemaakt. Daarna blijft de damwand zitten zodat we er, indien noodzakelijk, ook in de toekomst bij kunnen. Aansluitend wordt de oorspronkelijk parkeerplaats met daarnaast het fietspad hersteld en komen ook de boompjes, die tijdelijk moesten wijken, weer terug.”

Werkterrein 8 Velsertraverse. Foto: Jorrit 't Hoen

Wijkeroogpark

Op verzoek van de gemeente Velsen wordt het werkterrein in de hoek van het Wijkeroogpark dit voorjaar opgeleverd, voorzien van een laag teelaarde. Ook deze plek gaat weer vergroenen en zodra het plantseizoen na de zomer weer start, komen er weer bomen terug op de plekken waar dat kan.

Compensatieprojecten

Richard: “Voor het compensatieplan Wijkeroogpark zijn alle wensen en ideeën vanuit bewoners en de politiek bij elkaar gebracht. Kort samengevat: een goede landschappelijke invulling boven de kabelverbindingen, het aanvullen van de bomenrij langs de Leeghwaterweg, verbetering van de waterkwaliteit in de vijver, aanbrengen van natuurlijke oevers, beplanting langs de snelweg en herstel van de paddenpoel. Al deze projecten worden door TenneT betaald.”

Langs de snelweg

De laatste twee terreinen in de openbare ruimte zijn Rijnland (10) en Biesland (11). Het terrein bij Rijnland is inmiddels grotendeels hersteld en opgeleverd. Richard: “Komend voorjaar gaan we voor werkterrein 11 het stuk berm langs de snelweg herstellen en werkterrein 12 ligt achter de hekken op ons hoogspanningsstation langs de A9.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.