Hoe staat het met de voorbereidingen groencompensatie in Wijkeroogpark?

Delen via:   
09 / 09 / 2022

Voor de verschuiving van het werkterrein aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord moest begin dit jaar 0,3 hectare aan groen en bomen worden weggehaald. Dat groen wordt uiteraard gecompenseerd en daarvoor is in samenwerking met bewoners en politiek een notitie met aanbeveling opgesteld. Hoe staat het met de uitwerking van de plannen en wanneer gaan de projecten in het park van start? Omgevingsmanager Isabel Nunes-Van den Hoven neemt ons mee in de stand van zaken. 

“Voor de groencompensatie in het Wijkeroogpark verwachten TenneT en de gemeente Velsen dit najaar de overeenkomst te kunnen tekenen”, zo laat Isabel weten. "Hiervoor worden de aanbevelingen vanuit de klankbordgroep Velsen-Noord nu in detail uitgewerkt en voorzien van een kostenplaatje. Zodra alles is uitgewerkt en de handtekeningen zijn gezet, stelt TenneT het geld beschikbaar en zorgt de gemeente voor de uitvoering, het onderhoud en beheer van het nieuwe groen.

Illustratie met voorbeeld van hoe het terrein na de aanleg van de elektriciteitskabels voor de windenergie van zee eruit kan komen te zien. Visual: OG Landscape

Ruimtegebrek

Tijdens de voorbereiding op de werkzaamheden aan de Leeghwaterweg bleek vorig jaar jammer genoeg dat er in de voorbereidende plannen te weinig ruimte was opgenomen om de vier kabels naast elkaar in de grond te kunnen leggen. “Daarom zijn verschillende alternatieven onderzocht”, zo blikt omgevingsmanager Isabel Nunes van den Hoven namens TenneT terug. “De enige haalbare oplossing was verplaatsing van het werkterrein naar de hoek van het Wijkeroogpark.”

Omgeving betrekken

Hierover zijn de bewoners van Velsen-Noord onder andere via een brief op de hoogte gebracht. Isabel: “Na de werkzaamheden wordt het terrein weer vergroend. Maar niet alle bomen kunnen op dezelfde plek terugkeren. Om te zorgen dat we samen met de omgeving tot een goede compensatie van het groen kunnen komen, hebben we de omgeving uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. In dat overleg hebben we met besproken waar de bewoners graag groen en bomen terugzien. Zij maken tenslotte dagelijks gebruik van het park en weten als geen ander hoe ze graag van hun eigen omgeving willen genieten.”

Klankbordgroep Velsen-Noord

Daarvoor gingen zeker 2.000 bewonersbrieven de deur uit en werd het netwerk van het Wijkplatform in Velsen-Noord ingeschakeld. Zo formeerde zich een groep van ongeveer 15 personen, waaronder twee raadsleden, vertegenwoordigers van het Wijkplatform, de Hengelsportvereniging en buurtbewoners. Naast deze leden nam ook de regisseur groen van gemeente Velsen deel aan de klankbordgroep.

‘Vanuit de bewoners en de politiek werden alle wensen en ideeën voor een optimaal eindplaatje bij elkaar gebracht. Uiteindelijk zijn er zes ideeën door de klankbordgroep als kansrijk beoordeeld en vervolgens uitgewerkt’

Optimaal eindplaatje

Hoe zorgen we samen dat het groen dat moet wijken, zo goed mogelijk wordt gecompenseerd? Met deze vraag als vertrekpunt ging de klankbordgroep in Velsen-Noord november vorig jaar van start. Isabel: “Vanuit de bewoners en de politiek zijn alle wensen en ideeën voor een optimaal eindplaatje bij elkaar gebracht. Uiteindelijk heeft de klankbordgroep zes ideeën als kansrijk beoordeeld en uitgewerkt. Alle aanbevelingen zijn verwerkt in een notitie die met het college van burgemeester en wethouders is besproken en aansluitend naar de raad is verstuurd.” 

Zes kansrijke aanbevelingen

Die plannen worden nu op detailniveau uitgewerkt. Daarbij gaat het kort samengevat om: een goede landschappelijke invulling boven de kabelverbindingen waar geen bomen kunnen terugkeren, het aanvullen van de bomenrij langs de Leeghwaterweg, het verbeteren van de waterkwaliteit in de vijver, het aanbrengen van natuurlijke oevers, beplanting langs de snelweg en het herstellen van de paddenpoel. Isabel: “Zodra ook de kosten in beeld zijn gebracht, wordt alles opgenomen in de overeenkomst tussen TenneT en de gemeente en kunnen de handtekeningen worden gezet.”

Van start

Zodra de kabelverbindingen zijn gelegd, wordt het werkterrein weer netjes door onze aannemer NRG hersteld. Isabel: “Daarmee is dan de weg vrij voor de groencompensatie in het park. Omdat de ecologen die hebben meegedacht, aangeven dat nieuwe aanplant in het najaar het meest succesvol is, worden die onderdelen vermoedelijk pas volgend jaar na de zomer uitgevoerd. Voor de andere onderdelen gaan de werkzaamheden waarschijnlijk al eerder van start.”

Samenwerking

Met de aanplant van 151 bomen heeft de gemeente Velsen twee vergroeningsprojecten gerealiseerd langs de Pontweg en de Velserbroekse Dreef. Daarmee is invulling gegeven aan een deel van de compensatie van de bomenkap aan de Zeestraat in Beverwijk in 2019. Isabel: ”Voor de groencompensatie in het Wijkeroogpark, waarbij ook de bewoners zijn betrokken, gaan we voor de realisatie eenzelfde samenwerking aan. TenneT betaalt en de gemeente zorgt voor de vergroening.”

 

De nieuwe bomen op Velserbroeksedreef in maart 2022. Foto: Chris Pennarts

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over de groencompensatie voor het Wijkeroogpark neem dan contact op met Isabel. Zij is bereikbaar via isabel.nunes-vandenhoven@tennet.eu of 06-33892981. Vindt u het interessant om het project voor de aansluiting van de nieuwe windparken op zee te volgen en wilt u doorlopend actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Download dan gratis de TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.