Inloopbijeenkomst voor herinrichting duiningang Meeuweweg

Delen via:   
04 / 11 / 2022

In het najaar van 2021 is onze aannemer NRG op het werkterrein aan de Meeuweweg (Driehoek + parkeerterrein PWN) begonnen met de werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken op zee. Daarbij ging het om de ondergrondse gestuurde boringen onder de duinen door, het trekken van de mantelbuizen en de zeekabels en het maken van de mofputten voor de ondergrondse verbindingen van de kabels.

Inmiddels zit het werk er voor de aannemers NRG en Jan de Nul nagenoeg op. Voor de herinrichting van de duiningang organiseert de gemeente Beverwijk samen met gemeente Heemskerk, PWN, TenneT en onze aannemer NRG een inloopbijeenkomst. Aan de hand van schetsontwerpen kunnen bewoners en andere geïnteresseerden zien welke keuzes zijn gemaakt voor herstel van het groen.

Extra ruimte

Tijdens het maken van de werkplannen voor het boren en maken van de mofputten bleek dat de afgesloten parkeerplaats van PWN (aan de oostzijde van de Meeuweweg) te weinig ruimte bood voor al het materiaal en materieel van NRG. Ook was met de gemeenten en PWN afgesproken dat er een tijdelijke parkeerplaats voor bezoekers van het duingebied moest worden ingericht. Daarom vroeg NRG een vergunning aan om een deel van de Driehoek van Beverwijk te mogen gebruiken als werkterrein en als tijdelijke parkeervoorziening.

Opleveren

Nu het Zuid-Koreaanse team van kabelfabrikant LS bezig is met de laatste koppelingen van de vier zeekabels aan de landkabels, komt het moment in zicht dat het terrein weer aan de grondeigenaren wordt opgeleverd. Voor de Driehoek (westzijde Meeuweweg) is dat de gemeente Beverwijk en de parkeerplaats van PWN (aan de oostzijde van de weg) ligt binnen de gemeentegrenzen van Heemskerk.

Oorspronkelijke staat

Zoals afgesproken in de vergunningsvoorschriften voor aannemer NRG worden de terreinen hersteld naar de oorspronkelijke staat. Hiervoor heeft de gemeente Beverwijk aangegeven hoe zij de Driehoek hersteld wil zien. Aan de hand van schetsontwerpen wil de gemeente de gemaakte keuzes graag met bewoners en geïnteresseerden bespreken om te horen zij ervan vinden. Zo bestaat de mogelijkheid om mee te denken over de exacte invulling van het groen. Ook PWN laat met enkele schetsontwerpen zien hoe de parkeerplaats opnieuw wordt ingericht.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 november van 16.00 - 20.00 uur in Landhuis Tusschenwijck aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee Aanmelding vooraf is niet nodig.

Meedenken

De bijeenkomst wordt door gemeente Beverwijk georganiseerd in samenwerking met gemeente Heemskerk, PWN, TenneT en NRG. Voor zowel de situatie aan de westzijde van de Meeuweweg (Driehoek van Beverwijk), als de oostzijde (parkeerplaats PWN/Heemskerk) zijn groenexperts aanwezig. Zij geven tekst en uitleg over de keuzes die door de grondeigenaren zijn gemaakt. Samen met aannemer NRG zorgt TenneT volgend jaar voor de uitvoering van de plannen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.