Intrekken mantelbuizen tussen werkterreinen Rijnland en Biesland langs A9 gereed

Delen via:   
15 / 11 / 2021

Een maand geleden gingen de boringen langs de snelweg A9 bij Beverwijk voor de vier mantelbuizen vanaf de werkterreinen Rijnland (10) en Biesland (11) van start. In deze lege kunststof buizen worden straks de elektriciteitskabels getrokken waarmee we de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aansluiten op het hoogspanningsnet.

Intersect boringen
Ook op dit deel van het landtracé zijn de buizen door aannemer NRG via ondergrondse gestuurde boringen op hun plek gelegd. Omdat de buizen onder een bestaande gasleiding en enkele duikers door moesten, werd een zogeheten ‘intersect boring’ uitgevoerd. Daarbij is vanaf de beide terreinen naar elkaar toe geboord om de intredes wat steiler naar beneden te kunnen maken. Op een diepte van zo’n 30 meter worden de boorkoppen via GPS zeer nauwkeurig gestuurd.

Drie stappen
Een horizontale gestuurde intersect boring maak je volgens Dick Vergoes Houwens, projectleider namens TenneT, in drie stappen. “Eerst boor je naar een diepte van zo’n dertig meter waarna de boorkoppen elkaar in de bodem ontmoeten. Zo ontstaat één boorgang. Voor stap twee trek je een ‘ruimer’ door het boorgat om de boorgang te verruimen naar één meter doorsnee. Tijdens stap drie bevestig je een mantelbuisstreng aan de boorkop waarna deze door het boorgat wordt getrokken.”

De boormachine van onze aannemer NRG eerder dit jaar op het werkterrein Landgoed Westerhout. Foto: Chris Pennarts.

Naar het strand
Nu de klus er langs de A9 op zit, gaan de elektrische boormachines in de loop van de deze week richting het strand. Voor de boringen onder de duinen door komt één van de boormachines op het tijdelijke verhoogde werkterrein op het strand van Heemskerk te staan. Voor de andere machine is ‘werkterrein 2’ ingericht op de parkeerplaats van PWN langs de Meeuweweg in Wijk aan Zee.

‘Na de start van de eerste boringen in december 2020 is inmiddels meer dan de helft van het tracé klaar voor het intrekken van de elektriciteitskabels’

 

Grote kroonstenen
“Deze intersect-methode passen we ook toe bij de boringen onder de duinen door”, zo laat projectleider Vergoes Houwens weten. “Uiteindelijk worden de zeekabels achter de duinen in zogenoemde mofputten met grote kroonstenen aan de landkabels verbonden.” Bij de aanleg van de landkabels gaat het om een tracé van ruim tien kilometer vanaf het transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk naar het schakelstation van TenneT langs de snelweg A9.

Over de helft
Vanaf twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen voert NRG in totaal bijna 40 ondergrondse gestuurde boringen uit. Na de start van de eerste boringen in december 2020 is inmiddels meer dan de helft van het tracé klaar voor het intrekken van de elektriciteitskabels.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.