Kabeltracé (west Beta) definitief vastgesteld na uitspraak Raad van State

Delen via:   
23 / 09 / 2022

Met de uitspraak die de Raad van State over het rijksinpassingsplan voor Hollandse Kust (west Beta) is ook dit kabeltracé definitief vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels mogelijk vanaf het windenergiegebied Hollandse Kust West op zee naar het transformatorstation Zeestraat in Wijk aan Zee. Daarmee wordt het windpark aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Wilt u de volledige tekst van de uitspraak nalezen? Klik dan op de volgende link >>  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@132997/202200137-1-r1/#toonpersaankondiging]

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.