Klankbordgroep voor Velsen-Noord is van start gegaan

Delen via:   
25 / 11 / 2021

Wat gaat er begin volgend jaar allemaal gebeuren op en rond het werkterrein aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord? En hoe zorgen we samen dat het groen dat daarvoor moet wijken, zo goed mogelijk wordt gecompenseerd? Met deze twee vragen als vertrekpunt is de klankbordgroep in Velsen-Noord recent van start gegaan.

Gevarieerde groep
“Samen met omwonenden en de politiek verzamelen we alle wensen en ideeën voor een optimaal eindplaatje”, zo laat omgevingsmanager Isabel Nunes van den Hoven weten. “De klankbordgroep telt zo’n 15 personen en is qua samenstelling zeer gevarieerd. Naast buurtbewoners en raadsleden zijn ook het wijkplatform Velsen-Noord en de hengelsportvereniging vertegenwoordigd.”

Hoek Wijkeroogpark
Tijdens de voorbereiding van de uitvoering bleek dat er in de plannen te weinig ruimte is opgenomen om de vier kabels naast elkaar in de grond te kunnen leggen. “Daarom zijn verschillende alternatieven onderzocht”, aldus Isabel. “De enige haalbare oplossing is dat we het werkterrein iets verplaatsen, net voorbij de Cruquiusweg in de hoek van het Wijkeroogpark. Hierover hebben we de bewoners van Velsen-Noord eerder al via een brief op de hoogte gebracht.”

Groencompensatie
Door die verschuiving moet circa 0,3 hectare aan bomen worden weggehaald. Na de werkzaamheden kan de locatie weer worden vergroend. Isabel: “Voor de compensatie van dit groen zijn uit het overleg met de gemeente al enkele ideeën naar voren gekomen. Ook de raadssessie begin oktober leverde interessante kijkrichtingen op.”

Goede en gedragen keuzes
Ook de wensen en ideeën vanuit de klankbordgroep zijn belangrijk voor het eindplaatje. Isabel: “Tijdens het eerste overleg met de groep is gepolst hoe zij tegenover de mogelijke oplossingen staan. De ideeën waar iedereen positief over is, werken we verder uit. Daarmee kunnen we vervolgens samen met de gemeente Velsen goede en gedragen keuzes over maken.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.