Met klantaansluiting krijgt Tata Steel straks twee ‘eigen groepen’ in de grote schakelkast van TenneT

Delen via:   
21 / 12 / 2021

Met behulp van elektriciteit en waterstof wil Tata Steel in de regio IJmond het productieproces verduurzamen. Om de overstap te kunnen maken naar het produceren van groen staal heeft het staalbedrijf een klantaansluiting bij TenneT aangevraagd. Henrie Sanders, projectmanager voor de bouw van het transformatorstation aan de Zeestraat, legt uit hoe het realiseren van zo’n klantaansluiting dat in zijn werk gaat en wat daarbij zoal komt kijken.

Overeenkomst
Met het ondertekenen van de overeenkomst krijgt Tata een eigen aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT. “Bij een aansluiting op het elektriciteitsnet geldt een vergelijkbare taakverdeling als bij het beheer”, zo laat Henrie weten. “Aansluitingen met een vermogen van minder dan 100 megawatt worden door regionale netbeheerders verzorgd. Alles daarboven valt onder de wettelijke plicht van TenneT.”

Grote groepenkast
De aansluiting gebeurt in principe op het dichtstbij gelegen hoogspanningsstation waar capaciteit beschikbaar is of kan worden gemaakt. “Aan de Zeestraat bouwen we op dit moment een transformatorstation op een voormalig terrein van Tata. Met het transformatorstation brengen we de groene stroom die straks van zee komt, naar een hogere spanning van 380 kilovolt. Daarbij komt ook een 380 kV schakelstation. Via deze grote groepenkast zorgen we dat de stroom op de juiste plek terechtkomt.”

Ruimte gereserveerd
Voor de klantaanvraag worden er twee ‘groepen’ (of velden) in de grote schakelkast ingericht voor Tata. “Bij het ontwerp voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) hebben we ruimte-technisch al rekening gehouden met mogelijke klantaanvragen. Daar was dus al ruimte voor gereserveerd. Vanaf die klantvelden lopen straks elektriciteitskabels naar het terrein van Tata Steel.”

Fasering
Het realiseren van een klantaansluiting gebeurt volgens Henrie in drie fases. “Op basis van de gesprekken met Tata hebben we tijdens de informatiefase de mogelijkheden bekeken en op verzoek een offerte gemaakt voor een basisontwerp. Want die aansluiting moet de klant zelf betalen. Vervolgens worden alvast de eerste hoogspanningscomponenten besteld en wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt, zodat je ook precies weet wat je aan extra staal en beton nodig hebt.”

‘Dat Tata Steel met de realisatie van deze klantaansluiting kan meeliften op de rijdende trein voor het aansluiten van de windparken levert voor zowel het bedrijf als de omgeving winst op’

 

Realisatieovereenkomst
In het basisontwerp wordt het aansluitverzoek verder uitgewerkt in onder meer een projectomschrijving, planologische aspecten, vergunningen en de technische inhoud van de aansluiting. Henrie: “Na goedkeuring is nu ook deze tweede fase afgesloten met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst. Daarmee gaat dan ook direct de realisatiefase als derde stap van start.”

Meeliften
Dat Tata Steel met de realisatie van deze klantaansluiting kan meeliften op de rijdende trein voor het aansluiten van de windparken levert volgens Henrie voor zowel het bedrijf als de omgeving winst op. “Afgezien van enkele vrachtwagentransporten voor extra staal en beton zal deze ontwikkeling in het kader van onze geplande werkzaamheden aan de Zeestraat voor de omgeving geen extra overlast opleveren. Net als de aansluiting voor Hollandse Kust (noord) zijn ook deze velden in 2023 gereed.”

Geen extra geluid
Ook voor extra geluid vanaf het schakelveld van TenneT hoeft de omgeving volgens Henrie niet te vrezen. “Voor deze twee klantvelden maken alleen de vermogensschakelaars af en toe geluid. Dat gebeurt alleen tijdens de schakelhandelingen. Met deze schakelaars in de open lucht wordt slechts heel sporadisch geschakeld en die handeling zelf duurt maar enkele honderden milliseconde. Dat gebeurt in principe alleen tijdens onderhoudswerkzaamheden overdag of in het geval van een calamiteit. Voor het overige maken de klantvelden op ons terrein straks geen geluid.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.