Moonfish terug naar Heemskerk/Wijk aan Zee voor laatste zeekabels

Delen via:   
23 / 09 / 2022

Afgelopen donderdag is de Moonfish van aannemer Jan de Nul teruggebracht naar de kust van Wijk aan Zee / Heemskerk voor het begraven van de laatste twee zeekabels. Deze kabels zijn bedoeld voor de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (west Alpha), dat op een afstand van 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee gebouwd gaat worden. Let op: voor de liefhebbers van bijzondere maritieme techniek is dit de laatste gelegenheid om het futuristische waterwezen voor deze klus in actie te zien.

Het hefschip Vole au Vent met de Moonfish aan boord voor de kust van Wijk aan Zee / Heemskerk. Foto: Rosita Stumpel

Kabels drie en vier

Inmiddels zijn alle vier de zeekabels door aannemer Jan de Nul onder de duinen door ingetrokken. De eerste twee kabels voor Hollandse Kust (noord) liggen al tot het stopcontact op veilige diepte in de zeebodem. Zodra de Moonfish weer aan de slag gaat zal hij eerst kabel nummer vier, die bedoeld is voor Hollandse Kust (west Alpha), in het strand en de zeebodem begraven. Daarna volgt het restant van kabel nummer drie die al deels begraven is.

Voorbereidingen

Vooruitlopend op het graafwerk zijn voor de kust al de nodige voorbereidingen getroffen. Op het tracé voor de vierde zeekabel ligt voor de kust een groot en stug zandpakket dat de graafwerkzaamheden van de Moonfish bemoeilijkt. Dit heeft Jan de Nul opgelost met het intrillen van damwandplaten, waarmee het zand wat losser is gemaakt. De platen zijn direct na het intrillen weer verwijderd. Ook op het strand wordt dit weekend voorbereidend graafwerk verricht.

Waterzwaard

Voordag het begraven kan beginnen, wordt de kabel eerst geladen in de Moonfish en wordt het voertuig gekoppeld aan de drijvende waterleiding. Via de drijvende waterleiding wordt water naar de krachtige waterjets aan het lange zwaard van de Moonfish gepompt. Daarmee maakt deze een acht meter diepe sleuf in de zeebodem waarin hij direct de kabel legt. De sleuf spoelt aansluitend direct weer dicht.

Het waterzwaard van de Moonfisf. Foto: Jorrit 't Hoen.

‘Zodra de kabel op diepte in het strand van Heemskerk ligt, wordt de ontvangstkuip verwijderd en weer gevuld met zand’

In de zeebodem

Zodra de kabel op diepte in het strand van Heemskerk ligt, wordt de ontvangstkuip verwijderd en weer gevuld met zand. Vervolgens begraaft de Moonfish de kabel tot een afstand van drie kilometer uit de kust. Daar neemt het onderzeese voertuig UTV1200 de klus over tot aan het ‘stopcontact op zee’. Dit transformatorplatform van TenneT staat op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee. Op dit deel van het traject ligt de kabel minder diep; op zo’n 2,5 meter.

Wilt u de werkzaamheden van de Moonfish live volgen? Kom dan naar ons Infopunt naast het werkterrein voor een perfect uitzicht op deze bijzondere operatie. Houd voor nadere informatie de BouwApp goed in de gaten >> https://debouw.app/projects/hollandse-kust-noord-en-west-alpha

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.