NRG start met boringen voor landkabels langs A9

Delen via:   
13 / 10 / 2021

Na een tussentijdse inzet bij onze zuiderburen komt de elektrische boormachine van aannemer NRG terug naar Beverwijk voor de aanleg van de landkabels van TenneT. De boringen vinden vanaf vrijdag plaats langs de snelweg A9 en zijn bedoeld voor de elektriciteitskabels die straks deel uitmaken van de verbinding tussen de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee en het nationale hoogspanningsnet.

Tussen Rijnland en Biesland
Met behulp van ondergrondse gestuurde boringen trekt aannemer NRG op het tracé voor de landkabels mantelbuizen in de bodem. Daarin komen straks de elektriciteitskabels van TenneT te liggen. Daarvoor worden de elektrische boormachines deze week op de werkterreinen Rijnland (WKT10) en Biesland (WKT11) langs de A9 in stelling gebracht.

De twaalf werkterreinen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen.  Vanaf de komende week starten de boormachines met de boringen op werkterrein Rijnland en werkterrein Biesland in Beverwijk.

Naar elkaar toe boren
Omdat de mantelbuizen onder een bestaande gasleiding en enkele duikers langs de snelweg door moeten, wordt een zogeheten ‘intersect boring’ gemaakt. Daarbij boort NRG vanaf de beide terreinen naar elkaar toe, zodat de intredes wat steiler naar beneden gemaakt kunnen worden. In de boorkoppen zitten gps-zenders die in verbinding staan met gps-trackers op de grond. Zo kunnen de boorkoppen zeer nauwkeurig worden bestuurd.

De boormachine van NRG vorig jaar op het werkterrein Landgoed Westerhout. Foto: Chris Pennarts

Grote kroonstenen
“Deze methode passen we straks ook toe bij de boringen die vanaf het strand bij Wijk aan Zee onder de duinen door gaan”, zo laat Dick Vergoes Houwens, projectmanager Landkabel namens TenneT, weten. “Vanaf de werkterreinen worden telkens vier boorgaten gemaakt. Bij de in- en uittredepunten waar de kabeldelen straks boven de grond bij elkaar komen, worden deze in zogenoemde mofputten met grote kroonstenen aan elkaar gelast.”

Voorbeeld van ‘kroonstenen’ bij een van onze andere projecten: project Hollandse Kust (zuid)

Drie stappen
Een horizontale boring wordt doorgaans in drie stappen uitgevoerd. Dick: “Eerst boort NRG van de intredepunten op een diepte van zo’n dertig meter richting het punt in de bodem waar de beide boorkoppen elkaar ontmoeten. Zo ontstaat één boorgang. Met stap twee verruimen ze de eerste boring naar één meter doorsnee door een ‘ruimer’ door het boorgat te trekken. Tijdens stap drie wordt een lege mantelbuisstreng aan de boorkop bevestigd en door het boorgat getrokken.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.