Ontwerpbesluit en werkplan aanleg zeekabels op strand liggen ter inzage

Delen via:   
25 / 10 / 2021

Voor de aanleg van de zeekabels voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee heeft de aannemerscombinatie Jan de Nul Group / LS Cable & Systems volgens de verleende Watervergunning een werkplan ingediend. Op basis daarvan heeft Rijkswaterstaat (als waterbeheerder) goedkeuring verleend middels een ‘ontwerpbesluit’.

Digitaal inzien?
Samen met de onderliggende stukken voor het werkplan, ligt dit ontwerpbesluit vanaf vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren door een ‘zienswijze’ in te dienen. Via de volgende link kunt u de stukken digitaal inzien.

Of liever op papier?
Wilt u de stukken liever op papier bekijken? Dan kan dat tijdens openingstijden in zowel het gemeentehuis van Beverwijk als in het Informatiecentrum van TenneT. U bent van harte welkom op onze stek aan de Zeestraat 250 in Beverwijk. Als u de stukken bij ons wilt lezen, dan kunt u daarvoor telefonisch een afspraak voor inplannen via 0800 83 66 388.

Hoe kunt u reageren?
Mocht u naar aanleiding van de stukken inhoudelijk via een zienswijze willen reageren, dan kan dat op drie verschillende manieren.

 • Digitaal via de website: www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha.
 • Op papier door een brief te sturen naar:
  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt ‘NOZ HKN en HKWA fase 4’
  Postbus 111
  9200 AC Drachten

  (Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Deze gegevens zijn nodig voor de ontvangstbevestiging.)
 • Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?
De zienswijzen, reacties en adviezen die binnenkomen, worden vervolgens betrokken bij het vaststellen van het definitieve besluit. Het definitieve werkplan en het definitieve besluit worden dan ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier als belanghebbende tegen in beroep gaan.

Inloopbijeenkomsten zaterdag 13 en zaterdag 20 november 2021
Wilt u graag een persoonlijke en mondelinge toelichting op de werkplannen of heeft u vragen? Op zaterdag 13 en zaterdag 20 november organiseren wij speciaal voor strandhuiseigenaren, bewoners van Wijk aan Zee en andere geïnteresseerden inloopbijeenkomsten. U bent op die dagen welkom tussen 10.00 en 13.00 uur in ons informatiecentrum. U kunt zich hiervoor aanmelden via infocentrumwijkaanzee@tennet.eu. Geef bij uw aanmelding aan wanneer en hoe laat u wilt komen en met hoeveel personen.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over het project ‘Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ en alle bijbehorende stukken vindt u op: www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.