Ontwerpbesluit fase 3: werkplan ter inzage van 19 maart tot en met donderdag 29 april 2021

Delen via:   
19 / 03 / 2021

Van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 liggen voor het project ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken voor een werkplan ter inzage. Iedereen kan gedurende deze termijn op het ontwerpbesluit reageren door het indienen van een zienswijze.

U kunt het ontwerpbesluit online inzien via deze link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-noord/fase-3. U kunt de stukken ook op papier inzien. Op de site van RVO staat waar u de stukken kunt inzien. Indien gewenst kunt u hiervoor een afspaak maken.

Digitale informatieavonden
Heeft u vragen over het ontwerpbesluit, het werkplan of aandachtspunten voor de uitwerking daarvan? Wij organiseren op dinsdagavond 30 maart en woensdagavond 31 maart 2021 een algemene informatiebijeenkomst over het werkplan. Tijdens deze (digitale) informatiebijeenkomsten wordt een korte presentatie gegeven en u kunt vragen stellen. U kunt zich aanmelden via infocentrumwijkaanzee@tennet.eu. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.