Raadsfracties gemeente Velsen bijgepraat over verschuiving werkterrein Leeghwaterweg

Delen via:   
14 / 10 / 2021

Vorige week zijn de raadsfracties van de Velsense gemeenteraad door TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bijgepraat over de noodgedwongen verschuiving van het beoogde werkterrein aan de Leeghwaterweg. Hierbij werden de verschillende opties besproken en uiteraard waren de fracties zeer benieuwd naar de compensatiemogelijkheden voor de bomen die in de hoek van het Wijkeroogpark weggehaald moeten worden.

Illustratie met voorbeeld van hoe het terrein na de aanleg van de elektriciteitskabels voor de windenergie van zee eruit kan komen te zien. Visual: OG Landscape

Nummer 14
Eens te meer bleek dat ook in de gemeente Velsen onze legendarische ‘nummer 14’ en diens gedachtengoed nog steeds worden gekoesterd. Johan Cruijff, diens wijsheden en zijn nalatenschap werden meermaals aangehaald in de discussie over de compensatiemogelijkheden voor Velsen-Noord. Zo vroeg het VVD-commissielid Laura Ouderkerken zich bijvoorbeeld af of een Cruijff Court als sportvoorziening wellicht tot de mogelijkheden behoort om de noodzakelijke kap te compenseren.

‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’
Ook wethouder en verantwoordelijk portefeuillehouder Sebastiaan Dinjens sloot zich aan bij het Cruijffiaanse gedachtengoed ‘dat ieder nadeel zijn voordeel heeft’. “We hebben nu een kans om van deze onvoorziene tegenvaller echt iets moois te maken. Ik ben er een groot voorstander van om het invullen van de compensatie in goede samenspraak met de omgeving en TenneT op te pakken.”

Hoek Wijkeroogpark
Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden langs de Leeghwaterweg kwam voor de zomervakantie aan het licht dat in de plannen te weinig ruimte was ingetekend om de vier kabels van TenneT naast elkaar in de grond te leggen. Aan de hand van een 3D-uitwerking bleek dat bestaande gasleidingen en kabels voor elektriciteit en telecom op een ongunstige diepte liggen voor de boringen en de mofputten waarin de kabeldelen straks aan elkaar worden verbonden.

‘Na de werkzaamheden wordt het grootste deel van dit terrein in het park weer met bomen herplant’

 

Gesprek met Velsen-Noord
Voor de situatie aan de Leeghwaterweg zijn zeven alternatieven zorgvuldig onderzocht. "De enige haalbare oplossing is dat we het werkterrein iets verplaatsen, net voorbij de Cruquiusweg in de hoek van het Wijkeroogpark”, zo gaf stakeholdermanager Manon Raats namens TenneT te kennen. “Door die verschuiving naar het noordwesten moet 0,3 hectare aan bomen worden weggehaald, maar aan de zuidkant blijven hierdoor bomen staan. Na de werkzaamheden wordt het grootste deel van dit terrein in het park weer met bomen beplant. We gaan graag met de gemeente en de bewoners van Velsen-Noord in gesprek om samen tot een goed eindplaatje te komen.”

Stakeholdermanager voor alle TenneT-energieprojecten in regio IJmond, Manon Raats.

Tijd dringt voor klimaatdoelen
Ook Niels Tijhuis van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was op het stadhuis in IJmuiden aangeschoven voor tekst en uitleg bij de plannen en het beantwoorden van de vragen van de commissieleden. “Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is de bijdrage van windenergie vanaf zee enorm belangrijk. De werkzaamheden aan de Leeghwaterweg gaan volgens planning begin 2022 van start zoadat de windparken tijdig kunnen worden aangesloten”. Gezien het uitvoerige vooroverleg met de betrokken partijen in het gebied gaven TenneT en EZK aan te betreuren dat de onvoorziene aanpassing in deze fase van het project noodzakelijk is.

Aan de overkant
De technisch inhoudelijke toelichting op de noodzakelijke verschuiving werd gegeven door projectmanager landkabel Dick Vergoes Houwens van TenneT. Na zijn presentatie waren de raadsleden, afgezien van de compensatiemogelijkheden, vooral ook benieuwd naar de (on)mogelijkheden binnen de onderzochte alternatieven. Waarom de beoogde mofput bijvoorbeeld niet onder de parkeerplaats aan de overkant van de weg kan komen in plaats van in de hoek van het park?

Direct toegankelijk
Vergoes Houwens: “Dat hangt samen met meerdere aspecten. Zo moet een mofput altijd direct toegankelijk zijn. In het uitzonderlijke geval dat zich onverhoopt een storing voordoet, moeten we dat ter plekke zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen gelet op de leveringszekerheid van ons netwerk. Daar komt bij dat als de parkeerplaats onverhoopt opengebroken moet worden dat gepaard gaat met een hoop overlast voor de omgeving. Daar zit ook niemand op te wachten.”

‘Als je groen gaat compenseren, zorg dan voor goede kwaliteit en nazorg’

 

Kwaliteit en nazorg
Dat het belang van de windenergie vanaf zee zwaar weegt, daar kon iedereen zich in vinden. Met name Leo Aardenburg van LGV wees daarbij wel op de gevoeligheid in verband met eerdere negatieve kapervaringen in Velsen-Noord. Daardoor is bij bewoners het gevoel ontstaan ”dat je maar met je vingers hoeft te knippen en de kettingzagen worden hier op het stadhuis gestart.” Volgens Aardenburg is uiterste zorgvuldigheid geboden. “Als je groen gaat compenseren, zorg dan voor goede kwaliteit en nazorg.”

Compensatie
Naast vragen kwamen de commissieleden ook alvast met waardevolle ideeën voor de compensatie van TenneT. Zo werden naast een Cruijff Court onder andere ook het vergroenen van speelplaatsen bij scholen genoemd, het verbeteren van een paddenpoel of het terugplaatsen van bomen op plekken waar eerder al kap heeft plaatsgevonden. Als aftrap voor de beoogde samenwerking maakte Manon Raats van de gelegenheid gebruik om de raadsleden en het college uit te nodigen voor een bezoek aan het Infocentrum van TenneT aan de Zeestraat in Beverwijk.

Struikrovers
Om zoveel mogelijk van het bestaande groen te sparen, opperde Joanna van der Zanden (D66) tijdens haar maiden speech in de Velsense politiek nog het idee om de hulp van lokale struikrovers in te schakelen. “Bij het bouwrijp maken van het werkterrein kunnen bewoners dan struiken en boompjes uitgraven en meenemen om deze elders weer te planten.”

‘Via een klankbordgroep gaan we nu in Velsen-Noord ideeën ophalen, zodat we straks met elkaar goede keuzes kunnen maken’

 

Ideeën ophalen
In haar toelichting verwees stakeholdermanager Manon Raats op de compensatie-aanpak zoals deze in de buurgemeente Beverwijk is gevolgd. “Ook daar hebben we in het kader van groencompensatie geld beschikbaar gesteld. Door de gemeente is op basis van het vastgestelde Landschapsplan en de wensen uit de samenleving een compensatieplan opgesteld. Zo’n proces willen we nu ook opstarten met de bewoners in dit gebied. Via een klankbordgroep gaan we in Velsen-Noord ideeën ophalen, zodat we straks met elkaar goede keuzes kunnen maken.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.