Rijkswaterstaat en hoogheemraadschap staan ‘welwillend’ tegenover optie lokaal strandzand

Delen via:   
29 / 03 / 2021

Voor een formele beslissing is het helaas nog te vroeg, want er moet nog een vergunning worden aangevraagd. Maar afgelopen zaterdag lieten Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap in het Noordhollands Dagblad al weten ‘welwillend’ tegenover de optie te staan voor het gebruik van lokaal zand door TenneT om een deel van het strand van Heemskerk tijdelijk op te hogen.

In de afgelopen weken hebben wij overleg gevoerd met Rijkswaterstaat (RWS) en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHKN) als bevoegd gezag. Daarbij ging het over de optie om op het strand bij Wijk aan Zee lokaal (Zuiderbad) zand te winnen voor de tijdelijke ophoging die nodig is voor de boringen die onder de duinen doorgaan. Deze boringen zijn nodig voor de aanleg van de zeekabels voor de aansluiting van de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Tijdelijke ophoging
Dit najaar boort aannemer NRG vanaf de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg in Wijk aan Zee naar het strand. “Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het zaak dat deze voorziening zo stabiel mogelijk blijft”, zo laat Rens Wilbers, projectleider Vergunningen en Omgeving namens TenneT weten. “Aangezien de boor onder de duinen door naar het lager gelegen strand gaat, moeten we het strand rechts van het paviljoen Noorderbad tijdelijk ophogen om daarmee het hoogteverschil op te heffen. Ook creëren we daarmee voldoende tegendruk voor de boring. Voor dit werkplateau van 80 bij 150 meter groot is zo’n 50.000 ton strandzand nodig.”

Gezamenlijke reactie
In een gezamenlijke reactie op vragen vanuit de pers lieten RWS en HHNK het volgende weten: ‘We denken mee in mogelijkheden voor het tijdelijk gebruiken van zand door TenneT dat nu bij Zuiderbad in Wijk aan Zee ligt. De komende tijd vindt er overleg plaats en verdere details worden uitgewerkt. Daarbij gaat het onder andere over de locatie van het zand nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Ook partijen zoals gemeenten en strandpaviljoenexploitanten worden hierbij door TenneT betrokken. Om tijdelijk gebruik te mogen maken van het zand van het strand moet een vergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt in de komende weken door de aannemer van TenneT opgesteld.

Artikel in Noordhollands Dagblad van zaterdag 27 maart

Positief signaal
“Vanuit TenneT zien we dit als een positief signaal vanuit het bevoegd gezag”, aldus Rens. “Een stap in de goede richting waarmee we hopelijk flink wat zware transportbewegingen over een langere afstand op het strand uit de werkplannen kunnen schrappen. Vanuit die optiek zal er in de komende weken nog het nodige besproken worden en ook gaat onze aannemer NRG aan de slag met de vergunningaanvraag.”

Verkeersplannen
In de komende weken gaan we met de klankbordgroepen voor bewoners en strandexploitanten om tafel om met elkaar verder over de verkeersplannen te praten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.