Start aanplant groen Zeestraat

Delen via:   
03 / 12 / 2019

TenneT is gestart me de aanplant van extra bomen en struiken in de groenstrook tussen de Zeestraat en het (nog te bouwen) transformatorstation in Wijk aan Zee. Dit komt voort uit het landschapsplan voor de aansluiting van de toekomstige windparken Hollandse Kust Noord en West op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk. De wens van bewoners en gemeente Beverwijk om het zicht op het transformatorstation te verkleinen is de reden dat deze maatregel in het landschapsplan is opgenomen. 

Hayder Erol, wethouder gemeente Beverwijk en Jeroen van Haeren, projectleider TenneT planten samen een zomereik in de groenstrook tussen de Zeestraat en het toekomstig transformatorstation, onder toeziend oog van Josselin Bakker, gemeente Beverwijk en TenneT's Cor van Dam.

Foto Ronald Goedheer

TenneT plaatst nu alvast bomen en struiken in de groenstrook die onder meer bestaan uit wintergroene bomen en struiken. Hierdoor is het transformatorstation straks in 2023 als de bouw gereed is niet tot nauwelijks zichtbaar. 

Lokale bomen en struiken
Er komt in de open plekken een mix van bomen en struiken die al voorkomen in de omgeving en waarvan sommigen in de winter groen blijven. De extra teelaarde en compost die wordt aangebracht zorgt voor een goede startbemesting voor het nieuwe groen. Het definitieve plan voor deze aanplant van bomen en struiken is in de afgelopen weken samen met gemeente Beverwijk (beheerder van de groenstrook), PWN (waterleidingbedrijf en beheerder van het duingebied) en Tata Steel (eigenaar van de groenstrook) vastgesteld.

Werkzaamheden
Aannemer Van der Meij uit Velsen isin opdracht van TenneT in de week van 2 december gestart met de voorbereidingen voor het planten van de bomen en struiken. De teelaarde en compost die nodig is, ligt opgeslagen op het werkterrein van het toekomstig transformatorstation waar het met klein materieel naar de locaties gaat. Het fietspad langs de Zeestraat werd niet afgesloten. Tijdens het planten van de struiken tussen het fietspad en de Zeestraat was er soms een korte stremming zijn voor het fietsverkeer. Als dit het geval was, gaven medewerkers van aannemer Van der Meij aanwijzingen aan de voorbijgangers. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Beheer
In de huidige open ruimtes ontwikkelt zich ruigte. Ruigten of ruigtes zijn vegetaties van overblijvende kruiden met een hoge productie van biomassa, waarin door de wijze van beheer het strooisel zich in de loop der jaren ophoopt. Om ervoor te zorgen dat een deel van de ruigte blijft staan wat de ecologie ten goede komt wordt de strook de komende drie jaar gefaseerd beheerd.  

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met TenneT via het gratis telefoonnummer: 0800 83 66 388 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur) of per email: hollandsekustnoord@netopzee.eu 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.