Start terinzagelegging ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Delen via:   
09 / 11 / 2018

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) liggen samen met het milieueffectrapport en andere onderliggende stukken ter inzage van vrijdag 9 november 2018 tot en met vrijdag 20 december 2018. De kennisgeving hiervan is op 8 november in de Staatscourant verschenen. 

Zienswijze indienen

Tot en met 20 december is het mogelijk om zienswijzen op deze ontwerpbesluiten in te dienen. De documenten zijn digitaal beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de stukken in dezelfde periode bekijken tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Ook is het mogelijk uw zienswijze mondeling kenbaar te maken bij een notulist op één van de informatieavonden. Als u vragen heeft kunt u ook bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Informatieavonden

De informatieavonden vinden plaats op:
- dinsdag 20 november 2018, in het dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee;
- dinsdag 27 november 2018, in het gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, Beverwijk.
De informatieavonden zijn te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.