Start voorbereidende werkzaamheden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Delen via:   
08 / 03 / 2019

Start voorbereidende werkzaamheden voor project netaansluiting Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Vanaf 4 maart starten werkzaamheden op het toekomstige terrein van het transformatorstation  ter hoogte van de Tussenwijkweg aan de Zeestraat in Wijk aan Zee. Het  transformatorstation wordt onderdeel van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding die de toekomstige windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en mogelijk (west Beta) aansluit op het landelijke hoogspanningsnet. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet en eigenaar van het terrein

Het terrein waar het transformatorstation komt, wordt vrij gemaakt van beplanting. Voor het verwijderen van de beplanting is in december 2018 een melding gedaan bij het bevoegde gezag. Deze melding is akkoord bevonden, waarmee toestemming is verkregen voor het verwijderen van de beplanting. Het betreft in totaal 9,2 hectare bomen en struiken. De verwijderde beplanting  wordt volledig gecompenseerd conform de Wet Natuurbescherming. Hierover is TenneT in overleg met de lokale overheden en het bevoegde gezag.

Het gebied heeft, naar verwachting een hoge archeologische waarde en mogelijk zijn er niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein aanwezig. Om voldoende tijd te hebben voor het archeologisch onderzoek en het ruimen van eventuele explosieven wordt er nu gestart met  het verwijderen van de beplanting. De werkzaamheden duren enkele weken en vinden plaats onder ecologische begeleiding. Het hout wordt als houtsnippers en als houtstammen met vrachtwagens afgevoerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk over grondgebied van Tata Steel.

De bouw van het transformatorstation start nadat het Inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2020.

Meer informatie over het project is te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl, onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ - Hollandse Kust (noord) en op www.netopzee.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.