TenneT onderzoekt het wrak op strand Wijk aan Zee

Delen via:   
18 / 09 / 2019

In de week van 23 september onderzoekt TenneT het wrak op het strand bij Wijk aan Zee. Met het onderzoek wil TenneT naast de exacte positie, omvang en conditie tevens aantonen of het wrak daadwerkelijk 'De Heemskerk' betreft. Dit onderzoek is nodig omdat TenneT straks op deze plek op het strand de elektriciteitskabels, die van de windmolenparken Hollandse Kust Noord en West Alpha komen, wil aanleggen. De bodem van het strand moet op die plek ‘vrij’ zijn van objecten, zodat de elektriciteitskabels veilig aan te leggen zijn en in de toekomst bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud.

Archeoloog kijkt mee
Afhankelijk van de omstandigheden waaronder TenneT het wrak aantreft, worden waar mogelijk direct (delen) van het wrak geborgen. Gedurende het onderzoek is er een archeoloog aanwezig. Deze archeoloog, van het bedrijf Periplus Archeomare, bekijkt en beoordeelt ter plekke de cultuurhistorische waarde van het wrak. Ook kan de archeoloog waarschijnlijk vaststellen of het daadwerkelijk om het wrak van het schip ‘de Heemskerk’ gaat.

Bodemkundig onderzoek
Eerder deze zomer is de bodem op deze plek onderzocht op mogelijke sporen van verontreiniging. De resultaten, die begin september bekend werden, zijn positief. Het onderzoek naar het wrak kan nu in schone grond plaatsvinden.

Het onderzoek
In opdracht van TenneT voert het bedrijf REASeuro het onderzoek uit. Het onderzoeksgebied ligt aan de kustlijn, tussen het Strandpaviljoen Noorderbad en 'strandpaal 51'.(zie onderstaand kaartje). De onderzoekers gebruiken twee graafmachines en een truck voor het vervoer van het zand en afvoer van mogelijke stukken van het wrak. Het onderzoek duurt naar verwachting twee tot maximaal vijf dagen. De exacte planning is afhankelijk van de onderzoeksresultaten, weersomstandigheden en het getij. Na afloop van het onderzoek wordt het strand weer netjes hersteld.

Veiligheid
Tijdens het onderzoek is het gebied afgezet met roodwit-lint. Ook zijn er overdag toezichthouders aanwezig om geïnteresseerde bezoekers op het strand op veilige afstand te houden. Borden waarschuwen bezoekers op het gevaar van drijfzand wat kan ontstaan door ontgraven en weer terugplaatsen van zand.

Vragen
Meer informatie over het project Net op zee, Hollandse Kust Noord en West Alpha kunt u vinden op de website: netopzee.eu/hollandsekustnoord. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met TenneT van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur via telefoonnummer 0800 - 83 66 388 (gratis).Tijdens de werkzaamheden is de heer Jord Peters, projectleider project Hollandse Kust Noord / West Alpha van TenneT, aanwezig ter plaatse, of bij strandpaviljoen Noorderbad.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.