Transformatoren voor ‘stopcontact op zee’ Hollandse Kust (noord) klaar voor montage

Delen via:   
03 / 06 / 2021

De twee transformatoren die Royal Smit Transformatoren BV heeft gebouwd voor de aansluiting van het offshore windpark Hollandse Kust (noord) zijn gereed. Vorige week vrijdag zijn deze per schip op transport gegaan richting Hoboken. Daar worden zij over drie weken op de werf van ENGIE Fabricom in de bovenbouw van het platform gemonteerd

Het laden van de transformatoren in de haven van Nijmegen. Foto: Chris Pennarts

Op transport
Vanaf de Waalkade in Nijmegen werden beide transformatoren (400MVA/230kV) van producent Smit door Mammoet geladen voor transport. Maandag 31 mei legde het binnenvaartschip Gendtia met de lading van zo’n 2 keer 300 ton aan in Hoboken. Met het succesvol lossen van de transformatoren, die beide 9 meter lang, 5,5 meter breed en 7 meter hoog zijn, werd in de Belgische haven nabij Antwerpen opnieuw een huzarenstukje geleverd.

Transformator op de kade in Nijmegen. Foto door Chris Pennarts

Oerdegelijk
Eerder leverde Royal Smit al vier identieke transformatoren aan TenneT. “Deze worden momenteel door ons team afgemonteerd in de platforms die TenneT in Dubai laat bouwen voor Hollandse Kust (zuid Alpha) en (zuid Beta)”, zo laat project manager Michel van Mullem namens Royal Smit weten. Deze transformatoren kenmerken zich volgens hem door het compacte ontwerp en zijn ontworpen volgens de strengste offshore-eisen. “Oerdegelijke machines die in de afgelopen tijd aan de zwaarste testen zijn onderworpen.”

De transformatoren worden in het schip gehesen dat van Nijmegen naar de haven van ENGIE Fabricom in het Belgische Hoboken vaart. Foto: Chris Pennarts

Standaardisatie
In de komende jaren sluit TenneT de nieuwe windparken op zee gefaseerd aan op het nationale hoogspanningsnet. Daarvoor plaatst de netbeheerder bekabelde ‘stopcontacten op zee’. “Door de hoogspanningsapparatuur te standaardiseren besparen we op onderhoud en reserve-onderdelen. Ook is het prettig werken voor de collega’s die straks het onderhoud doen”, aldus Arthur Rondeel namens opdrachtgever TenneT.

Transport van de transformatoren per schip. Foto Chris Pennarts

‘Het platform voor Hollandse Kust (noord) krijgt een capaciteit om 700 megawatt groene stroom aan land te brengen. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van alle huishoudens en industrie van de stad Amsterdam’

700 MW groene stroom
Als projectleider systeemintegratie van de hoogspanningsinstallatie zorgt Rondeel ervoor dat alles wat nu gebouwd wordt voor de aansluiting van de windparken straks een integraal en goed werkend deel wordt van het hoogspanningsnet van TenneT. “Het platform voor Hollandse Kust (noord) krijgt een capaciteit om 700 megawatt groene stroom aan land te brengen. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van alle huishoudens en industrie van de stad Amsterdam.

De aankomst van de transformatoren in de haven van ENGIE Fabricom in het Belgische Hoboken na een reis via de Waal en de Zeeuwse wateren. Foto: ENGIE

Operationeel
Het onderstel (jacket) voor het platform Hollandse Kust (noord) komt dit najaar op zo’n 18 kilometer uit de kust van Egmond te staan. Vervolgens wordt daarop volgend jaar zomer de kant-en-klare  bovenbouw (topside) geplaatst. De bedoeling is dat het platform begin 2023 volledig operationeel is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.