Vergunning lokale zandwinning bij Zuiderbad voor ‘ophoging strand’ aangevraagd

Delen via:   
03 / 06 / 2021

Voor het maken van de tijdelijke ophoging op het strand van Heemskerk, ter hoogte van strandpaviljoen Noorderbad, willen we gebruikmaken van zand dat we lokaal kunnen winnen bij Zuiderbad in Wijk aan Zee. Eind mei heeft onze aannemer NRG de vergunningsaanvraag de deur uitgedaan. Medio augustus hopen we hiervoor definitief toestemming te krijgen van Rijkswaterstaat (RWS) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Tijdelijk werkplateau
Om de zeekabels straks met de landkabels te kunnen verbinden, voert aannemer NRG na de zomer enkele ondergrondse gestuurde boringen uit onder de duinen door. Aangezien de boor vanaf de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg naar het lager gelegen strand gaat, moeten we ter hoogte van het paviljoen Noorderbad (gemeente Heemskerk) tijdelijk ophogen om daarmee het hoogteverschil op te heffen. Ook creëren we daarmee voldoende tegendruk voor de boring. Voor dit werkplateau van 80 bij 150 meter groot is zo’n 50.000 m3 strandzand nodig.

‘Welwillend’
Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het zaak dat deze voorziening zo stabiel mogelijk blijft. Daarvoor is RWS samen met HHNK verantwoordelijk. Na uitvoerig vooroverleg gaven RWS en HHNK als bevoegd gezag eerder al aan ‘welwillend’ tegenover het gebruik van lokaal zand op deze locatie te staan. Volgend op dit signaal hebben we in de afgelopen maanden het benodigde papierwerk voor de aanvraag in orde gemaakt en eind meid de vergunningsaanvraag ingediend.

Groot voordeel
Het grote voordeel van deze optie is dat we daarmee flink wat zware transportbewegingen door het dorp van Wijk aan Zee kunnen vermijden én we het zand over een korter stuk over het strand hoeven te vervoeren. In het voortraject zijn de plannen en tekeningen voor deze optie al uitvoerig besproken in de diverse klankbordgroepen en met de strandexploitanten. De komende tijd gaan we samen met hen en de gemeente aan de slag om de bijbehorende verkeers- en veiligheidsplannen nader uit te werken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.